Премини към основното съдържание

Разходи за дейността


Разходи за дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2021
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 372 480 807 92 777 009 88 319 715 85 974 185 105 409 898
Северна и Югоизточна България 120 523 007 32 424 633 29 340 063 30 213 953 28 544 358
Северозападен 18 167 807 4 666 631 4 219 199 3 719 278 5 562 699
Северен централен 29 284 664 5 899 537 6 345 585 11 003 690 6 035 852
Североизточен 36 201 093 10 839 383 9 922 897 8 672 431 6 766 382
Югоизточен 36 869 443 11 019 082 8 852 382 6 818 554 10 179 425
Югозападна и Южна централна България 251 957 800 60 352 376 58 979 652 55 760 232 76 865 540
Югозападен 203 011 568 48 498 158 46 591 019 43 613 855 64 308 536
Южен централен 48 946 232 11 854 218 12 388 633 12 146 377 12 557 004
30.11.2022