Премини към основното съдържание

Кредитни институции


ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Наименование Код на Евростат 2019
Брой предприятия - бр. 11 110 26
Заети лица - бр. 16 110 30 968
Произведена продукция - хил.лв. 12 120 4 822 545
Покупки на стоки и услуги - хил.лв. 13 110 1 640 766
Добавена стойност по факторни разходи - хил.лв. 12 150 3 181 779
30.11.2020