Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през 2019 и 2020 г. по месеци
Окончателни данни
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF1 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС2 трети3 страни общо ЕС2 трети3 страни общо ЕС2 трети3 страни
I.2019 4 694.9 3 062.4 1 632.5 5 065.6 2 933.6 2 132.0 -370.7 128.8 -499.5
II.2019 4 698.3 3 050.3 1 648.0 5 341.8 3 164.6 2 177.2 -643.5 -114.3 -529.2
III.2019 4 809.0 3 166.4 1 642.6 5 379.6 3 515.8 1 863.8 -570.6 -349.4 -221.2
I - III.2019 14 202.2 9 279.1 4 923.1 15 787.0 9 614.0 6 173.0 -1 584.8 -334.9 -1 249.9
IV.2019 4 675.9 3 044.0 1 631.9 5 578.2 3 394.0 2 184.2 -902.3 -350.0 -552.3
V.2019 4 756.7 3 082.0 1 674.7 5 661.0 3 427.8 2 233.2 -904.3 -345.8 -558.5
VI.2019 4 639.8 2 956.4 1 683.4 5 146.0 3 208.2 1 937.8 -506.2 -251.8 -254.4
IV - VI.2019 14 072.4 9 082.4 4 990.0 16 385.2 10 030.0 6 355.2 -2 312.8 -947.6 -1 365.2
I - VI.2019 28 274.6 18 361.5 9 913.1 32 172.2 19 644.0 12 528.2 -3 897.6 -1 282.5 -2 615.1
VII.2019 5 358.2 3 500.8 1 857.4 5 968.2 3 676.0 2 292.2 -610.0 -175.2 -434.8
VIII.2019 4 845.2 3 061.7 1 783.5 5 081.0 3 158.6 1 922.4 -235.8 -96.9 -138.9
IX.2019 4 920.0 3 108.5 1 811.5 5 365.8 3 184.7 2 181.1 -445.8 -76.2 -369.6
VII - IX.2019 15 123.4 9 671.0 5 452.4 16 415.0 10 019.3 6 395.7 -1 291.6 -348.3 -943.3
I - IX.2019 43 398.0 28 032.5 15 365.5 48 587.2 29 663.3 18 923.9 -5 189.2 -1 630.8 -3 558.4
X.2019 5 502.4 3 496.0 2 006.4 6 195.9 3 817.4 2 378.5 -693.5 -321.4 -372.1
XI.2019 5 361.8 3 406.0 1 955.8 5 706.8 3 631.8 2 075.0 -345.0 -225.8 -119.2
XII.2019 4 197.2 2 452.2 1 745.0 5 500.0 3 144.6 2 355.4 -1 302.8 -692.4 -610.4
X - XII.2019 15 061.4 9 354.2 5 707.2 17 402.7 10 593.8 6 808.9 -2 341.3 -1 239.6 -1 101.7
I - XII.2019 58 459.4 37 386.7 21 072.7 65 989.9 40 257.1 25 732.8 -7 530.5 -2 870.4 -4 660.1
 
I.2020 4 990.9 3 207.9 1 783.0 5 299.0 3 098.6 2 200.4 -308.1 109.3 -417.4
II.2020 4 849.6 3 174.6 1 675.0 5 216.8 3 227.4 1 989.4 -367.2 -52.8 -314.4
III.2020 4 506.0 2 883.5 1 622.5 5 053.6 3 223.8 1 829.8 -547.6 -340.3 -207.3
I - III.2020 14 346.5 9 266.0 5 080.5 15 569.4 9 549.8 6 019.6 -1 222.9 -283.8 -939.1
IV.2020 3 890.5 2 444.9 1 445.6 3 964.4 2 299.7 1 664.7 -73.9 145.2 -219.1
V.2020 3 844.5 2 558.3 1 286.2 4 084.8 2 447.9 1 636.9 -240.3 110.4 -350.7
VI.2020 4 412.7 2 959.7 1 453.0 4 842.2 2 973.3 1 868.9 -429.5 -13.6 -415.9
IV - VI.2020 12 147.7 7 962.9 4 184.8 12 891.4 7 720.9 5 170.5 -743.7 242.0 -985.7
I - VI.2020 26 494.2 17 228.9 9 265.3 28 460.8 17 270.7 11 190.1 -1 966.6 -41.8 -1 924.8
VII.2020 4 865.8 3 299.3 1 566.5 5 113.5 3 125.4 1 988.1 -247.7 173.9 -421.6
VIII.2020 4 160.8 2 795.2 1 365.6 4 602.3 2 826.3 1 776.0 -441.5 -31.1 -410.4
IX.2020 4 885.8 3 177.8 1 708.0 5 361.9 3 270.5 2 091.4 -476.1 -92.7 -383.4
VII - IX.2020 13 912.4 9 272.3 4 640.1 15 077.7 9 222.2 5 855.5 -1 165.3 50.1 -1 215.4
I - IX.2020 40 406.6 26 501.2 13 905.4 43 538.5 26 492.9 17 045.6 -3 131.9 8.3 -3 140.2
X.2020 4 977.1 3 324.9 1 652.2 5 674.6 3 355.0 2 319.6 -697.5 -30.1 -667.4
XI.2020 4 907.5 3 309.6 1 597.9 5 721.9 3 546.8 2 175.1 -814.4 -237.2 -577.2
XII.2020 4 488.1 2 709.6 1 778.5 5 192.1 3 187.3 2 004.8 -704.0 -477.7 -226.3
X - XII.2020 14 372.7 9 344.1 5 028.6 16 588.6 10 089.1 6 499.5 -2 215.9 -745.0 -1 470.9
I - XII.2020 54 779.3 35 845.3 18 934.0 60 127.1 36 582.0 23 545.1 -5 347.8 -736.7 -4 611.1

1 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
2 От ЕС е изключено Обединеното кралство.
3 В трети страни е включено Обединеното кралство.
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през 2020г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС1 трети2 страни общо ЕС1 трети2 страни
I 6.3 4.8 9.2 4.6 5.6 3.2
II 3.2 4.1 1.6 -2.3 2.0 -8.6
III -6.3 -8.9 -1.2 -6.1 -8.3 -1.8
I - III 1.0 -0.1 3.2 -1.4 -0.7 -2.5
IV -16.8 -19.7 -11.4 -28.9 -32.2 -23.8
V -19.2 -17.0 -23.2 -27.8 -28.6 -26.7
VI -4.9 0.1 -13.7 -5.9 -7.3 -3.6
IV - VI -13.7 -12.3 -16.1 -21.3 -23.0 -18.6
I  - VI -6.3 -6.2 -6.5 -11.5 -12.1 -10.7
VII -9.2 -5.8 -15.7 -14.3 -15.0 -13.3
VIII -14.1 -8.7 -23.4 -9.4 -10.5 -7.6
IX -0.7 2.2 -5.7 -0.1 2.7 -4.1
VII - IX -8.0 -4.1 -14.9 -8.1 -8.0 -8.4
I - IX -6.9 -5.5 -9.5 -10.4 -10.7 -9.9
X -9.5 -4.9 -17.7 -8.4 -12.1 -2.5
XI -8.5 -2.8 -18.3 0.3 -2.3 4.8
XII 6.9 10.5 1.9 -5.6 1.4 -14.9
X - XII -4.6 -0.1 -11.9 -4.7 -4.8 -4.5
I - XII -6.3 -4.1 -10.1 -8.9 -9.1 -8.5

1 От ЕС е изключено Обединеното кралство.
2 В трети страни е включено Обединеното кралство.
14.09.2021