Премини към основното съдържание

по месеци

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през 2021 и 2022 г. по месеци
Окончателни данни
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF1 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2021 4 761.6 3 310.9 1 450.7 5 050.2 3 129.4 1 920.8 -288.6 181.5 -470.1
II.2021 5 057.2 3 317.9 1 739.3 5 432.4 3 433.6 1 998.8 -375.2 -115.7 -259.5
III.2021 5 824.0 3 746.3 2 077.7 6 689.0 3 998.0 2 691.0 -865.0 -251.7 -613.3
I - III.2021 15 642.8 10 375.1 5 267.7 17 171.6 10 561.0 6 610.6 -1 528.8 -185.9 -1 342.9
IV.2021 5 905.3 3 937.1 1 968.2 6 078.1 3 599.7 2 478.4 -172.8 337.4 -510.2
V.2021 5 155.3 3 357.6 1 797.7 6 043.0 3 686.5 2 356.5 -887.7 -328.9 -558.8
VI.2021 5 734.5 3 790.9 1 943.6 6 440.2 3 751.9 2 688.3 -705.7 39.0 -744.7
IV - VI.2021 16 795.1 11 085.6 5 709.5 18 561.3 11 038.1 7 523.2 -1 766.2 47.5 -1 813.7
I - VI.2021 32 437.9 21 460.7 10 977.2 35 732.9 21 599.1 14 133.8 -3 295.0 -138.4 -3 156.6
VII.2021 5 861.3 3 830.2 2 031.1 6 353.2 3 949.7 2 403.5 -491.9 -119.5 -372.4
VIII.2021 5 605.9 3 536.7 2 069.2 6 253.2 3 475.9 2 777.3 -647.3 60.8 -708.1
IX.2021 6 057.0 3 945.2 2 111.8 6 601.0 4 167.3 2 433.7 -544.0 -222.1 -321.9
VII - IX.2021 17 524.2 11 312.1 6 212.1 19 207.4 11 592.9 7 614.5 -1 683.2 -280.8 -1 402.4
I - IX.2021 49 962.1 32 772.8 17 189.3 54 940.3 33 192.0 21 748.3 -4 978.2 -419.2 -4 559.0
X.2021 6 161.4 4 221.7 1 939.7 6 880.2 4 127.9 2 752.3 -718.8 93.8 -812.6
XI.2021 6 262.2 4 377.3 1 884.9 7 558.6 4 518.8 3 039.8 -1 296.4 -141.5 -1 154.9
XII.2021 6 045.5 3 898.8 2 146.7 7 363.5 4 494.2 2 869.3 -1 318.0 -595.4 -722.6
X - XII.2021 18 469.1 12 497.8 5 971.3 21 802.3 13 140.9 8 661.4 -3 333.2 -643.1 -2 690.1
I - XII.2021 68 431.2 45 270.6 23 160.6 76 742.6 46 332.9 30 409.7 -8 311.4 -1 062.3 -7 249.1
 
I.2022 6 244.6 4 124.4 2 120.2 7 643.0 4 132.2 3 510.8 -1 398.4 -7.8 -1 390.6
II.2022 6 673.8 4 272.2 2 401.6 7 694.6 4 390.7 3 303.9 -1 020.8 -118.5 -902.3
III.2022 8 035.5 5 425.9 2 609.6 8 966.6 5 278.8 3 687.8 -931.1 147.1 -1 078.2
I - III.2022 20 953.9 13 822.5 7 131.4 24 304.2 13 801.7 10 502.5 -3 350.3 20.8 -3 371.1
IV.2022 7 590.2 5 141.0 2 449.2 8 445.5 4 571.6 3 873.9 -855.3 569.4 -1 424.7
V.2022 8 322.2 5 584.1 2 738.1 9 020.1 5 071.1 3 949.0 -697.9 513.0 -1 210.9
VI.2022 8 659.8 5 453.8 3 206.0 10 219.3 5 554.4 4 664.9 -1 559.5 -100.6 -1 458.9
IV - VI.2022 24 572.2 16 178.9 8 393.3 27 684.9 15 197.1 12 487.8 -3 112.7 981.8 -4 094.5
I - VI.2022 45 526.1 30 001.4 15 524.7 51 989.1 28 998.8 22 990.3 -6 463.0 1 002.6 -7 465.6
VII.2022 8 187.0 5 266.7 2 920.3 9 513.6 5 001.4 4 512.2 -1 326.6 265.3 -1 591.9
VIII.2022 7 809.0 4 915.0 2 894.0 8 535.3 4 724.1 3 811.2 -726.3 190.9 -917.2
IX.2022 7 803.3 5 313.9 2 489.4 10 043.6 5 178.1 4 865.5 -2 240.3 135.8 -2 376.1
VII - IX.2022 23 799.3 15 495.6 8 303.7 28 092.5 14 903.6 13 188.9 -4 293.2 592.0 -4 885.2
I - IX.2022 69 325.4 45 497.0 23 828.4 80 081.6 43 902.4 36 179.2 -10 756.2 1 594.6 -12 350.8
X.2022 8 296.5 5 445.2 2 851.3 9 821.0 5 262.9 4 558.1 -1 524.5 182.3 -1 706.8
XI.2022 8 559.4 5 414.7 3 144.7 9 603.7 5 546.6 4 057.1 -1 044.3 -131.9 -912.4
XII.2022 6 736.5 4 226.6 2 509.9 8 406.5 4 900.5 3 506.0 -1 670.0 -673.9 -996.1
X - XII.2022 23 592.4 15 086.5 8 505.9 27 831.2 15 710.0 12 121.2 -4 238.8 -623.5 -3 615.3
I - XII.2022 92 917.8 60 583.5 32 334.3 107 912.8 59 612.4 48 300.4 -14 995.0 971.1 -15 966.1

1 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през 2022г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I 31.1 24.6 46.2 51.3 32.0 82.8
II 32.0 28.8 38.1 41.6 27.9 65.3
III 38.0 44.8 25.6 34.0 32.0 37.0
I - III 34.0 33.2 35.4 41.5 30.7 58.9
IV 28.5 30.6 24.4 38.9 27.0 56.3
V 61.4 66.3 52.3 49.3 37.6 67.6
VI 51.0 43.9 65.0 58.7 48.0 73.5
IV - VI 46.3 45.9 47.0 49.2 37.7 66.0
I  - VI 40.3 39.8 41.4 45.5 34.3 62.7
VII 39.7 37.5 43.8 49.7 26.6 87.7
VIII 39.3 39.0 39.9 36.5 35.9 37.2
IX 28.8 34.7 17.9 52.2 24.3 99.9
VII - IX 35.8 37.0 33.7 46.3 28.6 73.2
I - IX 38.8 38.8 38.6 45.8 32.3 66.4
X 34.7 29.0 47.0 42.7 27.5 65.6
XI 36.7 23.7 66.8 27.1 22.7 33.5
XII 11.4 8.4 16.9 14.2 9.0 22.2
X- XII 27.7 20.7 42.4 27.7 19.6 39.9
I - XII 35.8 33.8 39.6 40.6 28.7 58.8
13.09.2023