Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.2.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през 2020 и 2021 г. по месеци
Окончателни данни
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF1 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2020 4 990.9 3 207.9 1 783.0 5 299.0 3 098.6 2 200.4 -308.1 109.3 -417.4
II.2020 4 849.6 3 174.6 1 675.0 5 216.8 3 227.4 1 989.4 -367.2 -52.8 -314.4
III.2020 4 506.0 2 883.5 1 622.5 5 053.6 3 223.8 1 829.8 -547.6 -340.3 -207.3
I - III.2020 14 346.5 9 266.0 5 080.5 15 569.4 9 549.8 6 019.6 -1 222.9 -283.8 -939.1
IV.2020 3 890.5 2 444.9 1 445.6 3 964.4 2 299.7 1 664.7 -73.9 145.2 -219.1
V.2020 3 844.5 2 558.3 1 286.2 4 084.8 2 447.9 1 636.9 -240.3 110.4 -350.7
VI.2020 4 412.7 2 959.7 1 453.0 4 842.2 2 973.3 1 868.9 -429.5 -13.6 -415.9
IV - VI.2020 12 147.7 7 962.9 4 184.8 12 891.4 7 720.9 5 170.5 -743.7 242.0 -985.7
I - VI.2020 26 494.2 17 228.9 9 265.3 28 460.8 17 270.7 11 190.1 -1 966.6 -41.8 -1 924.8
VII.2020 4 865.8 3 299.3 1 566.5 5 113.5 3 125.4 1 988.1 -247.7 173.9 -421.6
VIII.2020 4 160.8 2 795.2 1 365.6 4 602.3 2 826.3 1 776.0 -441.5 -31.1 -410.4
IX.2020 4 885.8 3 177.8 1 708.0 5 361.9 3 270.5 2 091.4 -476.1 -92.7 -383.4
VII - IX.2020 13 912.4 9 272.3 4 640.1 15 077.7 9 222.2 5 855.5 -1 165.3 50.1 -1 215.4
I - IX.2020 40 406.6 26 501.2 13 905.4 43 538.5 26 492.9 17 045.6 -3 131.9 8.3 -3 140.2
X.2020 4 977.1 3 324.9 1 652.2 5 674.6 3 355.0 2 319.6 -697.5 -30.1 -667.4
XI.2020 4 907.5 3 309.6 1 597.9 5 721.9 3 546.8 2 175.1 -814.4 -237.2 -577.2
XII.2020 4 488.1 2 709.6 1 778.5 5 192.1 3 187.3 2 004.8 -704.0 -477.7 -226.3
X - XII.2020 14 372.7 9 344.1 5 028.6 16 588.6 10 089.1 6 499.5 -2 215.9 -745.0 -1 470.9
I - XII.2020 54 779.3 35 845.3 18 934.0 60 127.1 36 582.0 23 545.1 -5 347.8 -736.7 -4 611.1
 
I.2021 4 761.6 3 310.9 1 450.7 5 050.2 3 129.4 1 920.8 -288.6 181.5 -470.1
II.2021 5 057.2 3 317.9 1 739.3 5 432.4 3 433.6 1 998.8 -375.2 -115.7 -259.5
III.2021 5 824.0 3 746.3 2 077.7 6 689.0 3 998.0 2 691.0 -865.0 -251.7 -613.3
I - III.2021 15 642.8 10 375.1 5 267.7 17 171.6 10 561.0 6 610.6 -1 528.8 -185.9 -1 342.9
IV.2021 5 905.3 3 937.1 1 968.2 6 078.1 3 599.7 2 478.4 -172.8 337.4 -510.2
V.2021 5 155.3 3 357.6 1 797.7 6 043.0 3 686.5 2 356.5 -887.7 -328.9 -558.8
VI.2021 5 734.5 3 790.9 1 943.6 6 440.2 3 751.9 2 688.3 -705.7 39.0 -744.7
IV - VI.2021 16 795.1 11 085.6 5 709.5 18 561.3 11 038.1 7 523.2 -1 766.2 47.5 -1 813.7
I - VI.2021 32 437.9 21 460.7 10 977.2 35 732.9 21 599.1 14 133.8 -3 295.0 -138.4 -3 156.6
VII.2021 5 861.3 3 830.2 2 031.1 6 353.2 3 949.7 2 403.5 -491.9 -119.5 -372.4
VIII.2021 5 605.9 3 536.7 2 069.2 6 253.2 3 475.9 2 777.3 -647.3 60.8 -708.1
IX.2021 6 057.0 3 945.2 2 111.8 6 601.0 4 167.3 2 433.7 -544.0 -222.1 -321.9
VII - IX.2021 17 524.2 11 312.1 6 212.1 19 207.4 11 592.9 7 614.5 -1 683.2 -280.8 -1 402.4
I - IX.2021 49 962.1 32 772.8 17 189.3 54 940.3 33 192.0 21 748.3 -4 978.2 -419.2 -4 559.0
X.2021 6 161.4 4 221.7 1 939.7 6 880.2 4 127.9 2 752.3 -718.8 93.8 -812.6
XI.2021 6 262.2 4 377.3 1 884.9 7 558.6 4 518.8 3 039.8 -1 296.4 -141.5 -1 154.9
XII.2021 6 045.5 3 898.8 2 146.7 7 363.5 4 494.2 2 869.3 -1 318.0 -595.4 -722.6
X - XII.2021 18 469.1 12 497.8 5 971.3 21 802.3 13 140.9 8 661.4 -3 333.2 -643.1 -2 690.1
I - XII.2021 68 431.2 45 270.6 23 160.6 76 742.6 46 332.9 30 409.7 -8 311.4 -1 062.3 -7 249.1

1 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през 2021г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I -4.6 3.2 -18.6 -4.7 1.0 -12.7
II 4.3 4.5 3.8 4.1 6.4 0.5
III 29.2 29.9 28.1 32.4 24.0 47.1
I - III 9.0 12.0 3.7 10.3 10.6 9.8
IV 51.8 61.0 36.2 53.3 56.5 48.9
V 34.1 31.2 39.8 47.9 50.6 44.0
VI 30.0 28.1 33.8 33.0 26.2 43.8
IV - VI 38.3 39.2 36.4 44.0 43.0 45.5
I  - VI 22.4 24.6 18.5 25.6 25.1 26.3
VII 20.5 16.1 29.7 24.2 26.4 20.9
VIII 34.7 26.5 51.5 35.9 23.0 56.4
IX 24.0 24.1 23.6 23.1 27.4 16.4
VII - IX 26.0 22.0 33.9 27.4 25.7 30.0
I - IX 23.6 23.7 23.6 26.2 25.3 27.6
X 23.8 27.0 17.4 21.2 23.0 18.7
XI 27.6 32.3 18.0 32.1 27.4 39.8
XII 34.7 43.9 20.7 41.8 41.0 43.1
X - XII 28.5 33.8 18.7 31.4 30.2 33.3
I - XII 24.9 26.3 22.3 27.6 26.7 29.2
14.09.2022