Премини към основното съдържание

по сектори на Стандартната външнотърговска класификация

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.3.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с трети страни по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - април 20211 и 20221 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 7 236.9 9 224.7 27.5 9 089.0 14 385.0 58.3 -1 852.1 -5 160.3
Храни и живи животни 928.7 1 166.7 25.6 423.4 547.3 29.3 505.3 619.4
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 61.4 69.7 13.5 77.6 84.0 8.2 -16.2 -14.3
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 714.3 726.5 1.7 1 927.8 2 104.8 9.2 -1 213.5 -1 378.3
Минерални горива, масла и подобни продукти 585.1 1 745.3 198.3 1 590.3 3 997.0 151.3 -1 005.2 -2 251.7
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 112.9 273.0 141.8 61.0 145.6 138.7 51.9 127.4
Химични вещества и продукти 899.4 1 263.7 40.5 866.9 1 359.5 56.8 32.5 -95.8
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 1 795.5 1 537.0 -14.4 1 745.2 2 850.9 63.4 50.3 -1 313.9
Машини, оборудване и превозни средства 1 233.8 1 467.8 19.0 1 715.9 2 458.5 43.3 -482.1 -990.7
Разнообразни готови продукти, н.д. 878.6 965.1 9.8 657.1 833.7 26.9 221.5 131.4
Стоки и сделки, н.д. 27.2 9.9 -63.6 23.8 3.7 -84.5 3.4 6.2

1 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
Износ, внос и търговско салдо на България по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - март 20211 и 20221 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 15 647.1 21 132.6 35.1 17 175.3 24 316.5 41.6 -1 528.2 -3 183.9
в т.ч. ЕС 10 376.5 14 203.8 36.9 10 564.9 13 842.0 31.0 -188.4 361.8
Храни и живи животни 1 645.1 2 188.9 33.1 1 376.8 1 650.9 19.9 268.3 538.0
в т.ч. ЕС 921.3 1 449.0 57.3 1 065.3 1 282.4 20.4 -144.0 166.6
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 169.6 151.8 -10.5 250.0 301.3 20.5 -80.4 -149.5
в т.ч. ЕС 118.5 92.0 -22.4 197.7 244.8 23.8 -79.2 -152.8
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 1 303.5 1 288.4 -1.2 1 792.6 2 177.9 21.5 -489.1 -889.5
в т.ч. ЕС 769.1 705.4 -8.3 420.0 614.9 46.4 349.1 90.5
Минерални горива, масла и подобни продукти 650.3 2 261.3 247.7 1 647.8 4 176.2 153.4 -997.5 -1 914.9
в т.ч. ЕС 247.5 956.6 286.5 483.3 1 212.2 150.8 -235.8 -255.6
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 272.2 662.1 143.2 92.1 258.8 181.0 180.1 403.3
в т.ч. ЕС 188.4 413.9 119.7 47.6 151.2 217.6 140.8 262.7
Химични вещества и продукти 1 739.9 2 658.4 52.8 2 726.1 3 717.7 36.4 -986.2 -1 059.3
в т.ч. ЕС 1 064.1 1 741.5 63.7 2 090.2 2 678.8 28.2 -1 026.1 -937.3
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 3 814.4 4 967.9 30.2 2 762.5 4 118.9 49.1 1 051.9 849.0
в т.ч. ЕС 2 587.0 3 776.8 46.0 1 525.5 2 151.5 41.0 1 061.5 1 625.3
Машини, оборудване и превозни средства 3 785.5 4 305.4 13.7 4 916.1 6 079.4 23.7 -1 130.6 -1 774.0
в т.ч. ЕС 2 860.2 3 187.1 11.4 3 635.3 4 287.0 17.9 -775.1 -1 099.9
Разнообразни готови продукти, н.д. 2 202.6 2 628.7 19.3 1 471.4 1 810.8 23.1 731.2 817.9
в т.ч. ЕС 1 575.4 1 868.0 18.6 978.3 1 197.5 22.4 597.1 670.5
Стоки и сделки, н.д. 64.0 19.7 -69.2 139.9 24.6 -82.4 -75.9 -4.9
в т.ч. ЕС 45.0 13.5 -70.0 121.7 21.7 -82.2 -76.7 -8.2

1 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
13.06.2022