Премини към основното съдържание

по сектори на Стандартната външнотърговска класификация

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.3.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с трети страни по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - септември 2020 и 20211 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 13 905.4 16 727.4 20.3 17 045.6 21 685.0 27.2 -3 140.2 -4 957.6
Храни и живи животни 1 777.9 2 293.4 29.0 843.4 961.9 14.1 934.5 1 331.5
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 164.8 135.9 -17.5 183.9 226.6 23.2 -19.1 -90.7
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 1 160.0 1 562.6 34.7 3 556.8 3 564.8 0.2 -2 396.8 -2 002.2
Минерални горива, масла и подобни продукти 1 236.3 1 697.9 37.3 2 673.2 4 367.1 63.4 -1 436.9 -2 669.2
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 306.6 345.0 12.5 105.4 125.2 18.8 201.2 219.8
Химични вещества и продукти 1 880.3 1 947.4 3.6 1 666.6 2 097.1 25.8 213.7 -149.7
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 3 294.5 3 877.2 17.7 3 396.4 4 467.9 31.5 -101.9 -590.7
Машини, оборудване и превозни средства 2 339.0 2 770.5 18.4 3 337.9 4 184.4 25.4 -998.9 -1 413.9
Разнообразни готови продукти, н.д. 1 699.5 2 035.6 19.8 1 247.2 1 640.8 31.6 452.3 394.8
Стоки и сделки, н.д. 46.5 61.9 33.1 34.8 49.2 41.4 11.7 12.7

1 Предварителни данни към 12.11.2021 година.
Износ, внос и търговско салдо на България по сектори на Стандартната външнотърговска класификация (SITC, рев. 4) през периода януари - август 2020 и 20211 година
Сектори на SITC Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 35 520.8 43 493.3 22.4 38 176.6 48 281.9 26.5 -2 655.8 -4 788.6
в т.ч. ЕС 23 323.4 28 795.7 23.5 23 222.4 29 026.7 25.0 101.0 -231.0
Храни и живи животни 4 226.8 4 970.1 17.6 3 337.7 3 641.7 9.1 889.1 1 328.4
в т.ч. ЕС 2 627.7 3 045.6 15.9 2 581.0 2 802.4 8.6 46.7 243.2
Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн 497.3 418.6 -15.8 758.8 821.7 8.3 -261.5 -403.1
в т.ч. ЕС 348.4 300.4 -13.8 598.5 619.7 3.5 -250.1 -319.3
Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) 2 581.0 3 354.9 30.0 3 779.2 4 323.1 14.4 -1 198.2 -968.2
в т.ч. ЕС 1 547.1 1 986.8 28.4 740.6 1 010.3 36.4 806.5 976.5
Минерални горива, масла и подобни продукти 1 868.8 2 338.0 25.1 3 428.1 5 250.6 53.2 -1 559.3 -2 912.6
в т.ч. ЕС 717.5 852.5 18.8 1 043.6 1 405.4 34.7 -326.1 -552.9
Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход 556.8 932.9 67.5 178.6 302.8 69.5 378.2 630.1
в т.ч. ЕС 273.4 646.4 136.4 84.7 187.9 121.8 188.7 458.5
Химични вещества и продукти 4 198.4 4 928.0 17.4 6 015.2 7 484.5 24.4 -1 816.8 -2 556.5
в т.ч. ЕС 2 535.4 3 198.3 26.1 4 524.7 5 660.5 25.1 -1 989.3 -2 462.2
Артикули, класифицирани главно според вида на материала 8 063.1 10 179.2 26.2 6 692.4 8 318.2 24.3 1 370.7 1 861.0
в т.ч. ЕС 5 303.7 6 713.1 26.6 3 661.7 4 379.4 19.6 1 642.0 2 333.7
Машини, оборудване и превозни средства 8 244.8 10 195.2 23.7 10 469.0 13 727.2 31.1 -2 224.2 -3 532.0
в т.ч. ЕС 6 191.9 7 735.5 24.9 7 589.9 10 019.0 32.0 -1 398.0 -2 283.5
Разнообразни готови продукти, н.д. 5 142.9 6 010.6 16.9 3 225.1 4 050.5 25.6 1 917.8 1 960.1
в т.ч. ЕС 3 678.1 4 206.4 14.4 2 135.4 2 623.7 22.9 1 542.7 1 582.7
Стоки и сделки, н.д. 140.9 165.8 17.7 292.5 361.6 23.6 -151.6 -195.8
в т.ч. ЕС 100.2 110.7 10.5 262.3 318.4 21.4 -162.1 -207.7

1 Предварителни данни към 12.11.2021 година.
12.11.2021