Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - септември 2020 и 20212 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 13 905.4 16 727.4 20.3 17 045.6 21 685.0 27.2 -3 140.2 -4 957.6
в това число:
Албания 128.0 162.9 27.3 43.6 54.0 23.9 84.4 108.9
Босна и Херцеговина 120.1 135.8 13.1 32.5 41.6 28.0 87.6 94.2
Бразилия 70.6 49.3 -30.2 110.4 228.5 107.0 -39.8 -179.2
Виетнам 55.1 148.9 170.2 104.4 150.1 43.8 -49.3 -1.2
Гибралтар 193.3 229.3 18.6 0.1_ 0.0_ -100.0 193.2 229.3
Грузия 191.5 285.9 49.3 706.8 465.3 -34.2 -515.3 -179.4
Египет 251.2 364.8 45.2 562.2 430.3 -23.5 -311.0 -65.5
Израел 162.5 298.3 83.6 67.9 308.7 354.6 94.6 -10.4
Индия 167.1 173.4 3.8 213.0 286.4 34.5 -45.9 -113.0
Индонезия 59.9 112.9 88.5 174.8 45.3 -74.1 -114.9 67.6
Иран, ислямска република 159.7 128.4 -19.6 28.4 75.3 165.1 131.3 53.1
Казахстан 50.2 40.9 -18.5 19.0 3.5 -81.6 31.2 37.4
Канада 187.2 90.0 -51.9 234.0 219.0 -6.4 -46.8 -129.0
Китай 1 349.1 1 637.4 21.4 2 258.7 3 000.0 32.8 -909.6 -1 362.6
Либия 136.2 190.6 39.9 0.0_ 13.6_ x 136.2 177.0
Мароко 142.0 161.5 13.7 81.3 132.8 63.3 60.7 28.7
Намибия 232.3 140.1 -39.7 0.0_ 0.0_ x 232.3 140.1
Норвегия 69.3 79.4 14.6 36.9 42.9 16.3 32.4 36.5
Обединени арабски емирства 103.2 112.5 9.0 34.2 52.9 54.7 69.0 59.6
Обединено кралство3 939.1 893.5 -4.9 524.9 434.9 -17.1 414.2 458.6
Перу 12.2 6.7 -45.1 448.9 423.2 -5.7 -436.7 -416.5
Република Корея 110.9 319.3 187.9 190.7 203.5 6.7 -79.8 115.8
Република Северна Македония 660.8 772.5 16.9 416.8 534.5 28.2 244.0 238.0
Република Южна Африка 165.4 122.4 -26.0 41.4 68.7 65.9 124.0 53.7
Руска федерация 615.8 596.4 -3.2 2 676.4 4 085.4 52.6 -2 060.6 -3 489.0
Сингапур 32.6 38.2 17.2 50.1 62.1 24.0 -17.5 -23.9
Сирийска арабска република 4.2 7.8 85.7 0.4_ 3.8_ 850.0 3.8 4.0
Съединени американски щати 789.9 1 041.8 31.9 566.3 405.5 -28.4 223.6 636.3
Сърбия 709.9 994.8 40.1 903.2 1 056.6 17.0 -193.3 -61.8
Тайван 60.5 46.9 -22.5 153.0 239.9 56.8 -92.5 -193.0
Тунис 181.2 379.3 109.3 22.5 29.7 32.0 158.7 349.6
Турция 2 531.1 3 144.0 24.2 2 974.8 4 093.8 37.6 -443.7 -949.8
Украйна 322.4 605.5 87.8 748.9 1 171.6 56.4 -426.5 -566.1
Швейцария 269.2 341.4 26.8 354.9 405.4 14.2 -85.7 -64.0
Япония 75.1 77.2 2.8 207.4 284.5 37.2 -132.3 -207.3

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 12.11.2021 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - август 2020 и 20212 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2020 2021
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 35 520.8 43 493.3 22.4 38 176.6 48 281.9 26.5 -2 655.8 -4 788.6
ЕС 23 323.4 28 795.7 23.5 23 222.4 29 026.7 25.0 101.0 -231.0
Австрия 688.4 907.4 31.8 1 047.8 1 267.4 21.0 -359.4 -360.0
Белгия 1 288.9 1 288.9 0.0 697.5 914.1 31.1 591.4 374.8
Германия 5 742.5 6 823.2 18.8 4 624.9 6 036.0 30.5 1 117.6 787.2
Гърция 2 357.4 2 787.6 18.2 1 998.7 2 295.6 14.9 358.7 492.0
Дания 260.4 351.4 34.9 188.4 224.7 19.3 72.0 126.7
Естония 26.7 42.0 57.3 32.6 63.0 93.3 -5.9 -21.0
Ирландия 103.0 79.4 -22.9 242.5 336.2 38.6 -139.5 -256.8
Испания 840.0 1 221.6 45.4 706.1 930.7 31.8 133.9 290.9
Италия 2 394.7 3 254.2 35.9 2 709.9 3 165.2 16.8 -315.2 89.0
Кипър 137.6 175.4 27.5 69.3 122.9 77.3 68.3 52.5
Латвия 55.0 49.7 -9.6 29.0 38.7 33.4 26.0 11.0
Литва 99.8 107.3 7.5 89.6 113.2 26.3 10.2 -5.9
Люксембург 19.3 34.8 80.3 45.7 69.1 51.2 -26.4 -34.3
Малта 32.3 28.7 -11.1 31.2 18.3 -41.3 1.1 10.4
Нидерландия 951.1 1 109.5 16.7 1 542.0 1 968.3 27.6 -590.9 -858.8
Полша 846.2 1 096.9 29.6 1 379.3 1 731.4 25.5 -533.1 -634.5
Португалия 145.1 159.4 9.9 77.5 148.4 91.5 67.6 11.0
Румъния 3 233.5 4 298.9 32.9 2 772.9 3 469.8 25.1 460.6 829.1
Словакия 354.7 350.6 -1.2 528.0 631.9 19.7 -173.3 -281.3
Словения 234.5 256.1 9.2 288.6 356.3 23.5 -54.1 -100.2
Унгария 599.8 813.8 35.7 1 454.8 1 834.9 26.1 -855.0 -1 021.1
Финландия 82.9 93.5 12.8 104.9 106.3 1.3 -22.0 -12.8
Франция 1 410.4 1 574.8 11.7 1 121.9 1 310.2 16.8 288.5 264.6
Хърватия 201.3 424.2 110.7 205.9 289.5 40.6 -4.6 134.7
Чехия 765.6 947.9 23.8 960.9 1 227.3 27.7 -195.3 -279.4
Швеция 314.8 350.4 11.3 240.3 290.3 20.8 74.5 60.1
Неуточнени 137.5 168.1 22.3 32.2 67.0 108.1 105.3 101.1
ТРЕТИ СТРАНИ 12 197.4 14 697.6 20.5 14 954.2 19 255.2 28.8 -2 756.8 -4 557.6
ОНД3 815.5 802.6 -1.6 2 587.3 3 785.1 46.3 -1 771.8 -2 982.5
в това число:
Казахстан 40.5 37.1 -8.4 15.4 3.4 -77.9 25.1 33.7
Руска федерация 530.4 520.8 -1.8 2 457.2 3 567.5 45.2 -1 926.8 -3 046.7
ОИСР4 4 737.3 5 693.0 20.2 4 855.1 6 417.7 32.2 -117.8 -724.7
в това число:
Израел 149.6 232.0 55.1 58.1 302.1 420.0 91.5 -70.1
Канада 176.9 78.4 -55.7 229.4 211.1 -8.0 -52.5 -132.7
Обединено кралство5 826.8 789.6 -4.5 460.1 374.6 -18.6 366.7 415.0
Република Корея 85.6 240.4 180.8 169.3 176.6 4.3 -83.7 63.8
Съединени американски щати 701.3 914.6 30.4 451.4 374.5 -17.0 249.9 540.1
Турция 2 270.8 2 795.3 23.1 2 630.5 3 605.5 37.1 -359.7 -810.2
Япония 69.0 68.1 -1.3 181.9 251.5 38.3 -112.9 -183.4
ЕАСТ6 304.5 379.9 24.8 354.3 399.8 12.8 -49.8 -19.9
в това число:
Норвегия 62.3 71.6 14.9 31.3 37.9 21.1 31.0 33.7
Швейцария 240.7 305.7 27.0 317.5 357.5 12.6 -76.8 -51.8
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 113.0 142.6 26.2 35.8 46.9 31.0 77.2 95.7
Босна и Херцеговина 110.4 121.3 9.9 29.6 35.9 21.3 80.8 85.4
Бразилия 63.5 46.2 -27.2 106.2 224.2 111.1 -42.7 -178.0
Виетнам 49.7 117.5 136.4 92.8 130.9 41.1 -43.1 -13.4
Грузия 161.4 250.8 55.4 618.9 435.7 -29.6 -457.5 -184.9
Египет 233.0 329.3 41.3 468.5 401.8 -14.2 -235.5 -72.5
Индия 128.7 155.9 21.1 189.2 258.3 36.5 -60.5 -102.4
Индонезия 56.3 82.7 46.9 168.6 40.3 -76.1 -112.3 42.4
Иран, ислямска република 153.5 118.8 -22.6 25.9 63.8 146.3 127.6 55.0
Китай 1 155.8 1 500.8 29.8 1 985.2 2 610.2 31.5 -829.4 -1 109.4
Обединени арабски емирства 93.9 97.4 3.7 31.7 49.9 57.4 62.2 47.5
Перу 10.6 5.4 -49.1 417.4 422.6 1.2 -406.8 -417.2
Република Северна Македония 459.3 670.8 46.0 361.1 462.0 27.9 98.2 208.8
Република Южна Африка 161.4 78.0 -51.7 36.5 66.5 82.2 124.9 11.5
Сингапур 30.7 35.1 14.3 45.5 54.9 20.7 -14.8 -19.8
Сирийска арабска република 3.9 6.7 71.8 0.4 3.8 850.0 3.5 2.9
Сърбия 622.1 858.7 38.0 801.1 932.6 16.4 -179.0 -73.9
Тайван 56.7 42.1 -25.7 133.0 213.9 60.8 -76.3 -171.8
Тунис 141.3 314.8 122.8 19.6 27.4 39.8 121.7 287.4
Украйна 281.1 514.3 83.0 652.2 1 030.9 58.1 -371.1 -516.6

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 12.11.2021 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Исландия, Канада, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Швейцария, Япония, Израел и Чили.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
12.11.2021