Премини към основното съдържание

по основни търговски партньори

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.2.xls

Износ, внос и търговско салдо на България с основни партньори1 от трети страни през периода януари - април 20212 и 20222 година
Страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Трети страни - общо 7 236.9 9 224.7 27.5 9 089.0 14 385.0 58.3 -1 852.1 -5 160.3
в това число:
Албания 61.9 81.2 31.2 26.0 31.9 22.7 35.9 49.3
Босна и Херцеговина 60.4 70.8 17.2 16.3 17.4 6.7 44.1 53.4
Бразилия 26.7 133.5 400.0 97.5 81.2 -16.7 -70.8 52.3
Виетнам 34.6 21.5 -37.9 56.0 94.1 68.0 -21.4 -72.6
Гибралтар 150.6 281.1 86.7 0.0 0.0 x 150.6 281.1
Грузия 85.0 201.1 136.6 260.3 308.7 18.6 -175.3 -107.6
Египет 129.6 320.5 147.3 71.5 125.4 75.4 58.1 195.1
Израел 86.1 189.4 120.0 206.7 35.6 -82.8 -120.6 153.8
Индия 80.1 142.5 77.9 119.6 192.5 61.0 -39.5 -50.0
Индонезия 27.4 16.0 -41.6 19.6 129.4 560.2 7.8 -113.4
Иран, ислямска република 52.5 101.9 94.1 21.7 52.9 143.8 30.8 49.0
Казахстан 18.1 17.1 -5.5 2.3 2.1 -8.7 15.8 15.0
Канада 40.6 53.6 32.0 186.2 102.3 -45.1 -145.6 -48.7
Китай 785.6 471.5 -40.0 1 191.5 1 858.3 56.0 -405.9 -1 386.8
Либия 156.3 48.4 -69.0 0.0 13.4 x 156.3 35.0
Мароко 86.2 69.7 -19.1 38.3 17.4 -54.6 47.9 52.3
Намибия 65.7 0.4 -99.4 - 0.0 x 65.7 0.4
Норвегия 39.1 36.2 -7.4 20.0 22.0 10.0 19.1 14.2
Обединени арабски емирства 54.8 79.3 44.7 27.3 24.9 -8.8 27.5 54.4
Обединено кралство3 388.8 496.3 27.6 189.9 222.5 17.2 198.9 273.8
Перу 2.7 7.0 159.3 314.6 162.7 -48.3 -311.9 -155.7
Република Корея 57.5 66.5 15.7 84.7 112.4 32.7 -27.2 -45.9
Република Северна Македония 297.9 509.4 71.0 199.7 278.7 39.6 98.2 230.7
Република Южна Африка 23.5 185.1 687.7 18.4 29.4 59.8 5.1 155.7
Руска федерация 250.8 240.3 -4.2 1 525.1 3 976.9 160.8 -1 274.3 -3 736.6
Сингапур 11.6 14.9 28.4 27.7 40.1 44.8 -16.1 -25.2
Сирийска арабска република 3.0 2.2 -26.7 1.2 3.8 216.7 1.8 -1.6
Съединени американски щати 478.4 580.5 21.3 152.0 305.9 101.3 326.4 274.6
Сърбия 386.2 723.6 87.4 432.2 555.8 28.6 -46.0 167.8
Тайван 23.9 22.2 -7.1 98.4 147.7 50.1 -74.5 -125.5
Тунис 150.3 187.7 24.9 8.5 48.9 475.3 141.8 138.8
Турция 1 453.7 1 749.3 20.3 1 724.9 2 752.8 59.6 -271.2 -1 003.5
Украйна 210.2 223.1 6.1 467.9 645.1 37.9 -257.7 -422.0
Чили 10.7 10.6 -0.9 246.0 172.3 -30.0 -235.3 -161.7
Швейцария 150.3 176.6 17.5 184.3 192.2 4.3 -34.0 -15.6
Япония 33.0 45.4 37.6 147.5 137.3 -6.9 -114.5 -91.9

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
2 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
3 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
"x" - поради естеството на данните не може да има случай
(неприложимо).
"0" - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
"-" - няма случай.
Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори1 през периода януари - март 20212 и 20222 година
Страни и групи страни Износ - FOB Внос - CIF Търговско салдо - FOB/CIF
2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022 изменение спрямо същия период на предходната година - % 2021 2022
млн. левове млн. левове млн. левове
Общо 15 647.1 21 132.6 35.1 17 175.3 24 316.5 41.6 -1 528.2 -3 183.9
ЕС 10 376.5 14 203.8 36.9 10 564.9 13 842.0 31.0 -188.4 361.8
Австрия 312.5 393.7 26.0 444.6 542.6 22.0 -132.1 -148.9
Белгия 791.0 393.6 -50.2 360.4 411.4 14.2 430.6 -17.8
Германия 2 535.6 3 248.4 28.1 2 115.7 2 603.9 23.1 419.9 644.5
Гърция 975.0 1 373.4 40.9 741.7 1 533.5 106.8 233.3 -160.1
Дания 111.8 224.3 100.6 79.0 101.3 28.2 32.8 123.0
Естония 13.3 22.5 69.2 21.1 21.1 0.0 -7.8 1.4
Ирландия 28.3 39.4 39.2 122.8 130.2 6.0 -94.5 -90.8
Испания 361.3 604.9 67.4 313.6 453.4 44.6 47.7 151.5
Италия 1 183.2 1 736.7 46.8 1 141.0 1 403.9 23.0 42.2 332.8
Кипър 59.6 90.5 51.8 14.3 21.3 49.0 45.3 69.2
Латвия 16.8 16.2 -3.6 14.8 18.9 27.7 2.0 -2.7
Литва 38.9 49.5 27.2 39.4 48.7 23.6 -0.5 0.8
Люксембург 16.2 70.8 337.0 27.4 50.0 82.5 -11.2 20.8
Малта 12.0 7.6 -36.7 5.0 9.2 84.0 7.0 -1.6
Нидерландия 355.1 559.5 57.6 717.0 983.8 37.2 -361.9 -424.3
Полша 396.2 513.7 29.7 640.1 797.2 24.5 -243.9 -283.5
Португалия 57.5 58.8 2.3 43.8 44.5 1.6 13.7 14.3
Румъния 1 336.2 2 170.3 62.4 1 227.9 1 999.4 62.8 108.3 170.9
Словакия 124.1 189.0 52.3 252.7 276.9 9.6 -128.6 -87.9
Словения 79.2 238.2 200.8 131.0 188.6 44.0 -51.8 49.6
Унгария 256.3 413.5 61.3 729.5 830.1 13.8 -473.2 -416.6
Финландия 38.5 48.8 26.8 33.9 50.3 48.4 4.6 -1.5
Франция 572.2 747.4 30.6 509.1 589.1 15.7 63.1 158.3
Хърватия 171.4 298.8 74.3 207.7 60.6 -70.8 -36.3 238.2
Чехия 361.8 429.7 18.8 492.3 495.6 0.7 -130.5 -65.9
Швеция 124.8 149.8 20.0 107.7 144.5 34.2 17.1 5.3
Неуточнени 47.7 114.8 140.7 31.4 32.0 1.9 16.3 82.8
ТРЕТИ СТРАНИ 5 270.6 6 928.8 31.5 6 610.4 10 474.5 58.5 -1 339.8 -3 545.7
ОНД3 275.3 301.4 9.5 1 207.5 3 184.5 163.7 -932.2 -2 883.1
в това число:
Казахстан 12.9 12.9 0.0 2.2 0.9 -59.1 10.7 12.0
Руска федерация 182.4 177.3 -2.8 1 115.3 3 010.8 170.0 -932.9 -2 833.5
ОИСР4 2 103.9 2 549.5 21.2 2 376.0 2 869.0 20.7 -272.1 -319.5
в това число:
Израел 70.8 74.6 5.4 140.0 26.7 -80.9 -69.2 47.9
Канада 30.2 37.8 25.2 73.1 92.7 26.8 -42.9 -54.9
Обединено кралство5 286.7 381.3 33.0 128.8 158.3 22.9 157.9 223.0
Република Корея 36.3 56.9 56.7 60.0 84.3 40.5 -23.7 -27.4
Съединени американски щати 345.9 434.9 25.7 111.4 165.1 48.2 234.5 269.8
Турция 1 079.2 1 303.3 20.8 1 241.0 1 892.6 52.5 -161.8 -589.3
Чили 9.1 7.5 -17.6 239.5 125.6 -47.6 -230.4 -118.1
Япония 24.7 35.2 42.5 112.5 105.3 -6.4 -87.8 -70.1
ЕАСТ6 143.6 159.0 10.7 147.0 164.2 11.7 -3.4 -5.2
в това число:
Норвегия 30.0 28.2 -6.0 17.5 18.0 2.9 12.5 10.2
Швейцария 112.4 129.4 15.1 126.2 143.8 13.9 -13.8 -14.4
Страни, невключени в горните групировки:
Aлбания 44.1 58.3 32.2 15.7 25.0 59.2 28.4 33.3
Босна и Херцеговина 42.1 55.0 30.6 12.0 13.1 9.2 30.1 41.9
Бразилия 19.6 89.6 357.1 93.6 75.7 -19.1 -74.0 13.9
Виетнам 26.1 18.1 -30.7 41.0 55.5 35.4 -14.9 -37.4
Грузия 60.5 170.6 182.0 201.1 259.5 29.0 -140.6 -88.9
Египет 107.4 298.4 177.8 59.4 99.6 67.7 48.0 198.8
Индия 56.4 102.8 82.3 80.5 109.5 36.0 -24.1 -6.7
Индонезия 9.3 12.2 31.2 16.2 16.4 1.2 -6.9 -4.2
Иран, ислямска република 41.8 73.9 76.8 14.1 34.7 146.1 27.7 39.2
Китай 542.1 412.0 -24.0 935.2 1 399.8 49.7 -393.1 -987.8
Обединени арабски емирства 43.8 61.0 39.3 20.0 17.4 -13.0 23.8 43.6
Перу 1.9 3.5 84.2 184.0 161.3 -12.3 -182.1 -157.8
Република Северна Македония 217.1 393.9 81.4 135.5 200.9 48.3 81.6 193.0
Република Южна Африка 18.3 179.3 879.8 9.7 27.4 182.5 8.6 151.9
Сингапур 8.3 11.3 36.1 20.5 27.3 33.2 -12.2 -16.0
Сирийска арабска република 2.8 2.2 -21.4 0.6 3.8 533.3 2.2 -1.6
Сърбия 276.0 544.6 97.3 320.5 431.1 34.5 -44.5 113.5
Тайван 18.0 17.1 -5.0 76.3 106.3 39.3 -58.3 -89.2
Тунис 121.9 95.8 -21.4 7.0 45.2 545.7 114.9 50.6
Украйна 123.7 176.6 42.8 314.1 490.1 56.0 -190.4 -313.5

1 Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
2 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
3 ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан,Туркменистан и Узбекистан.
4 ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ,Турция, Чили, Швейцария и Япония.
5 Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
6 ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
13.06.2022