Премини към основното съдържание

по месеци

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през 2022 и 20231 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2022 6 244.6 4 124.4 2 120.2 7 643.0 4 132.2 3 510.8 -1 398.4 -7.8 -1 390.6
II.2022 6 673.8 4 272.2 2 401.6 7 694.6 4 390.7 3 303.9 -1 020.8 -118.5 -902.3
III.2022 8 035.5 5 425.9 2 609.6 8 966.6 5 278.8 3 687.8 -931.1 147.1 -1 078.2
I - III.2022 20 953.9 13 822.5 7 131.4 24 304.2 13 801.7 10 502.5 -3 350.3 20.8 -3 371.1
IV.2022 7 590.2 5 141.0 2 449.2 8 445.5 4 571.6 3 873.9 -855.3 569.4 -1 424.7
V.2022 8 322.2 5 584.1 2 738.1 9 020.1 5 071.1 3 949.0 -697.9 513.0 -1 210.9
VI.2022 8 659.8 5 453.8 3 206.0 10 219.3 5 554.4 4 664.9 -1 559.5 -100.6 -1 458.9
IV - VI.2022 24 572.2 16 178.9 8 393.3 27 684.9 15 197.1 12 487.8 -3 112.7 981.8 -4 094.5
I - VI.2022 45 526.1 30 001.4 15 524.7 51 989.1 28 998.8 22 990.3 -6 463.0 1 002.6 -7 465.6
VII.2022 8 187.0 5 266.7 2 920.3 9 513.6 5 001.4 4 512.2 -1 326.6 265.3 -1 591.9
VIII.2022 7 809.0 4 915.0 2 894.0 8 535.3 4 724.1 3 811.2 -726.3 190.9 -917.2
IX.2022 7 803.3 5 313.9 2 489.4 10 043.6 5 178.1 4 865.5 -2 240.3 135.8 -2 376.1
VII - IX.2022 23 799.3 15 495.6 8 303.7 28 092.5 14 903.6 13 188.9 -4 293.2 592.0 -4 885.2
I - IX.2022 69 325.4 45 497.0 23 828.4 80 081.6 43 902.4 36 179.2 -10 756.2 1 594.6 -12 350.8
X.2022 8 296.5 5 445.2 2 851.3 9 821.0 5 262.9 4 558.1 -1 524.5 182.3 -1 706.8
XI.2022 8 559.4 5 414.7 3 144.7 9 603.7 5 546.6 4 057.1 -1 044.3 -131.9 -912.4
XII.2022 6 736.5 4 226.6 2 509.9 8 406.5 4 900.5 3 506.0 -1 670.0 -673.9 -996.1
X - XII.2022 23 592.4 15 086.5 8 505.9 27 831.2 15 710.0 12 121.2 -4 238.8 -623.5 -3 615.3
I - XII.2022 92 917.8 60 583.5 32 334.3 107 912.8 59 612.4 48 300.4 -14 995.0 971.1 -15 966.1
 
I.2023 7 359.6 4 931.9 2 427.7 8 137.1 4 577.5 3 559.6 -777.5 354.4 -1 131.9
II.2023 7 103.7 4 609.3 2 494.4 8 067.4 4 845.9 3 221.5 -963.7 -236.6 -727.1
III.2023 7 964.8 5 073.0 2 891.8 8 594.1 5 487.6 3 106.5 -629.3 -414.6 -214.7
I - III.2023 22 428.1 14 614.2 7 813.9 24 798.6 14 911.0 9 887.6 -2 370.5 -296.8 -2 073.7
IV.2023 6 760.5 4 278.6 2 481.9 7 356.0 4 565.7 2 790.3 -595.5 -287.1 -308.4
V.2023 7 354.6 4 741.9 2 612.7 8 148.1 4 976.6 3 171.5 -793.5 -234.7 -558.8
VI.2023 7 309.0 4 729.4 2 579.6 7 862.8 4 849.2 3 013.6 -553.8 -119.8 -434.0
IV - VI.2023 21 424.1 13 749.9 7 674.2 23 366.9 14 391.5 8 975.4 -1 942.8 -641.6 -1 301.2
I - VI.2023 43 852.2 28 364.1 15 488.1 48 165.5 29 302.5 18 863.0 -4 313.3 -938.4 -3 374.9
VII.2023 7 294.3 4 786.4 2 507.9 7 858.0 4 732.5 3 125.5 -563.7 53.9 -617.6
VIII.2023 6 893.0 4 436.6 2 456.4 7 862.1 4 484.6 3 377.5 -969.1 -48.0 -921.1
IX.2023 7 481.8 4 575.8 2 906.0 7 917.8 4 598.1 3 319.7 -436.0 -22.3 -413.7
VII - IX.2023 21 669.1 13 798.8 7 870.3 23 637.9 13 815.2 9 822.7 -1 968.8 -16.4 -1 952.4
I - IX.2023 65 521.3 42 162.9 23 358.4 71 803.4 43 117.7 28 685.7 -6 282.1 -954.8 -5 327.3
X.2023 7 517.9 4 596.0 2 921.9 8 637.1 5 141.0 3 496.1 -1 119.2 -545.0 -574.2
XI.2023 7 021.7 4 520.0 2 501.7 8 607.6 5 081.6 3 526.0 -1 585.9 -561.6 -1 024.3
XII.2023 6 501.8 3 898.3 2 603.5 7 822.6 4 763.6 3 059.0 -1 320.8 -865.3 -455.5
X - XII.2023 21 041.4 13 014.3 8 027.1 25 067.3 14 986.2 10 081.1 -4 025.9 -1 971.9 -2 054.0
I - XII.2023 86 562.7 55 177.2 31 385.5 96 870.7 58 103.9 38 766.8 -10 308.0 -2 926.7 -7 381.3

1 Предварителни данни към 09.02.2024 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през 20231г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I 17.9 19.6 14.5 6.5 10.8 1.4
II 6.4 7.9 3.9 4.8 10.4 -2.5
III -0.9 -6.5 10.8 -4.2 4.0 -15.8
I - III 7.0 5.7 9.6 2.0 8.0 -5.9
IV -10.9 -16.8 1.3 -12.9 -0.1 -28.0
V -11.6 -15.1 -4.6 -9.7 -1.9 -19.7
VI -15.6 -13.3 -19.5 -23.1 -12.7 -35.4
IV - VI -12.8 -15.0 -8.6 -15.6 -5.3 -28.1
I  - VI -3.7 -5.5 -0.2 -7.4 1.0 -18.0
VII -10.9 -9.1 -14.1 -17.4 -5.4 -30.7
VIII -11.7 -9.7 -15.1 -7.9 -5.1 -11.4
IX -4.1 -13.9 16.7 -21.2 -11.2 -31.8
VII - IX -9.0 -11.0 -5.2 -15.9 -7.3 -25.5
I - IX -5.5 -7.3 -2.0 -10.3 -1.8 -20.7
X -9.4 -15.6 2.5 -12.1 -2.3 -23.3
XI -18.0 -16.5 -20.4 -10.4 -8.4 -13.1
XII -3.5 -7.8 3.7 -6.9 -2.8 -12.7
X - XII -10.8 -13.7 -5.6 -9.9 -4.6 -16.8
I - XII -6.8 -8.9 -2.9 -10.2 -2.5 -19.7

1 Предварителни данни към 09.02.2024 година.
09.02.2024