Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - ноември 2020 и 20211 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/Периоди Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2020 4 990.9 3 207.9 1 783.0 5 299.0 3 098.6 2 200.4 -308.1 109.3 -417.4
II.2020 4 849.6 3 174.6 1 675.0 5 216.8 3 227.4 1 989.4 -367.2 -52.8 -314.4
III.2020 4 506.0 2 883.5 1 622.5 5 053.6 3 223.8 1 829.8 -547.6 -340.3 -207.3
I - III.2020 14 346.5 9 266.0 5 080.5 15 569.4 9 549.8 6 019.6 -1 222.9 -283.8 -939.1
IV.2020 3 890.5 2 444.9 1 445.6 3 964.4 2 299.7 1 664.7 -73.9 145.2 -219.1
V.2020 3 844.5 2 558.3 1 286.2 4 084.8 2 447.9 1 636.9 -240.3 110.4 -350.7
VI.2020 4 412.7 2 959.7 1 453.0 4 842.2 2 973.3 1 868.9 -429.5 -13.6 -415.9
IV - VI.2020 12 147.7 7 962.9 4 184.8 12 891.4 7 720.9 5 170.5 -743.7 242.0 -985.7
I - VI.2020 26 494.2 17 228.9 9 265.3 28 460.8 17 270.7 11 190.1 -1 966.6 -41.8 -1 924.8
VII.2020 4 865.8 3 299.3 1 566.5 5 113.5 3 125.4 1 988.1 -247.7 173.9 -421.6
VIII.2020 4 160.8 2 795.2 1 365.6 4 602.3 2 826.3 1 776.0 -441.5 -31.1 -410.4
IX.2020 4 885.8 3 177.8 1 708.0 5 361.9 3 270.5 2 091.4 -476.1 -92.7 -383.4
VII - IX.2020 13 912.4 9 272.3 4 640.1 15 077.7 9 222.2 5 855.5 -1 165.3 50.1 -1 215.4
I - IX.2020 40 406.6 26 501.2 13 905.4 43 538.5 26 492.9 17 045.6 -3 131.9 8.3 -3 140.2
X.2020 4 977.1 3 324.9 1 652.2 5 674.6 3 355.0 2 319.6 -697.5 -30.1 -667.4
XI.2020 4 907.5 3 309.6 1 597.9 5 721.9 3 546.8 2 175.1 -814.4 -237.2 -577.2
I - XI.2020 50 291.2 33 135.7 17 155.5 54 935.0 33 394.7 21 540.3 -4 643.8 -259.0 -4 384.8
 
I.2021 4 761.0 3 310.9 1 450.1 5 051.1 3 130.4 1 920.7 -290.1 180.5 -470.6
II.2021 5 061.9 3 319.2 1 742.7 5 434.6 3 435.8 1 998.8 -372.7 -116.6 -256.1
III.2021 5 821.7 3 747.0 2 074.7 6 689.8 3 998.6 2 691.2 -868.1 -251.6 -616.5
I - III.2021 15 644.6 10 377.1 5 267.5 17 175.5 10 564.8 6 610.7 -1 530.9 -187.7 -1 343.2
IV.2021 5 891.6 3 937.9 1 953.7 6 080.7 3 602.0 2 478.7 -189.1 335.9 -525.0
V.2021 5 148.6 3 359.7 1 788.9 6 043.0 3 686.3 2 356.7 -894.4 -326.6 -567.8
VI.2021 5 701.3 3 799.1 1 902.2 6 440.6 3 752.4 2 688.2 -739.3 46.7 -786.0
IV - VI.2021 16 741.5 11 096.7 5 644.8 18 564.3 11 040.7 7 523.6 -1 822.8 56.0 -1 878.8
I - VI.2021 32 386.1 21 473.8 10 912.3 35 739.8 21 605.5 14 134.3 -3 353.7 -131.7 -3 222.0
VII.2021 5 814.3 3 831.5 1 982.8 6 354.8 3 951.4 2 403.4 -540.5 -119.9 -420.6
VIII.2021 5 541.1 3 537.6 2 003.5 6 254.3 3 476.5 2 777.8 -713.2 61.1 -774.3
IX.2021 5 988.9 3 947.1 2 041.8 6 603.6 4 166.4 2 437.2 -614.7 -219.3 -395.4
VII - IX.2021 17 344.3 11 316.2 6 028.1 19 212.7 11 594.3 7 618.4 -1 868.4 -278.1 -1 590.3
I - IX.2021 49 730.4 32 790.0 16 940.4 54 952.5 33 199.8 21 752.7 -5 222.1 -409.8 -4 812.3
X.2021 6 065.9 4 216.8 1 849.1 6 852.1 4 118.4 2 733.7 -786.2 98.4 -884.6
XI.2021 6 196.1 4 391.7 1 804.4 7 551.9 4 516.1 3 035.8 -1 355.8 -124.4 -1 231.4
I - XI.2021 61 992.4 41 398.5 20 593.9 69 356.5 41 834.3 27 522.2 -7 364.1 -435.8 -6 928.3

1 Предварителни данни към 13.01.2022 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през периода януари - ноември 20211 г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/Периоди Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I -4.6 3.2 -18.7 -4.7 1.0 -12.7
II 4.4 4.6 4.0 4.2 6.5 0.5
III 29.2 29.9 27.9 32.4 24.0 47.1
I - III 9.0 12.0 3.7 10.3 10.6 9.8
IV 51.4 61.1 35.1 53.4 56.6 48.9
V 33.9 31.3 39.1 47.9 50.6 44.0
VI 29.2 28.4 30.9 33.0 26.2 43.8
IV - VI 37.8 39.4 34.9 44.0 43.0 45.5
I - VI 22.2 24.6 17.8 25.6 25.1 26.3
VII 19.5 16.1 26.6 24.3 26.4 20.9
VIII 33.2 26.6 46.7 35.9 23.0 56.4
IX 22.6 24.2 19.5 23.2 27.4 16.5
VII - IX 24.7 22.0 29.9 27.4 25.7 30.1
I - IX 23.1 23.7 21.8 26.2 25.3 27.6
X 21.9 26.8 11.9 20.8 22.8 17.9
XI 26.3 32.7 12.9 32.0 27.3 39.6
I - XI 23.3 24.9 20.0 26.3 25.3 27.8

1 Предварителни данни към 13.01.2022 година.
13.01.2022