Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - юли 2021 и 20221 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2021 4 761.6 3 310.9 1 450.7 5 050.2 3 129.4 1 920.8 -288.6 181.5 -470.1
II.2021 5 057.2 3 317.9 1 739.3 5 432.4 3 433.6 1 998.8 -375.2 -115.7 -259.5
III.2021 5 824.0 3 746.3 2 077.7 6 689.0 3 998.0 2 691.0 -865.0 -251.7 -613.3
I - III.2021 15 642.8 10 375.1 5 267.7 17 171.6 10 561.0 6 610.6 -1 528.8 -185.9 -1 342.9
IV.2021 5 905.3 3 937.1 1 968.2 6 078.1 3 599.7 2 478.4 -172.8 337.4 -510.2
V.2021 5 155.3 3 357.6 1 797.7 6 043.0 3 686.5 2 356.5 -887.7 -328.9 -558.8
VI.2021 5 734.5 3 790.9 1 943.6 6 440.2 3 751.9 2 688.3 -705.7 39.0 -744.7
IV - VI.2021 16 795.1 11 085.6 5 709.5 18 561.3 11 038.1 7 523.2 -1 766.2 47.5 -1 813.7
I - VI.2021 32 437.9 21 460.7 10 977.2 35 732.9 21 599.1 14 133.8 -3 295.0 -138.4 -3 156.6
VII.2021 5 861.3 3 830.2 2 031.1 6 353.2 3 949.7 2 403.5 -491.9 -119.5 -372.4
I - VII.2021 38 299.2 25 290.9 13 008.3 42 086.1 25 548.8 16 537.3 -3 786.9 -257.9 -3 529.0
 
I.2022 6 334.3 4 223.8 2 110.5 7 661.3 4 150.9 3 510.4 -1 327.0 72.9 -1 399.9
II.2022 6 774.7 4 387.8 2 386.9 7 702.4 4 399.3 3 303.1 -927.7 -11.5 -916.2
III.2022 8 185.3 5 598.5 2 586.8 8 977.3 5 292.8 3 684.5 -792.0 305.7 -1 097.7
I - III.2022 21 294.3 14 210.1 7 084.2 24 341.0 13 843.0 10 498.0 -3 046.7 367.1 -3 413.8
IV.2022 7 762.7 5 355.0 2 407.7 8 363.3 4 454.0 3 909.3 -600.6 901.0 -1 501.6
V.2022 8 438.4 5 779.9 2 658.5 9 017.4 5 003.6 4 013.8 -579.0 776.3 -1 355.3
VI.2022 8 726.8 5 689.6 3 037.2 10 177.4 5 457.6 4 719.8 -1 450.6 232.0 -1 682.6
IV - VI.2022 24 927.9 16 824.5 8 103.4 27 558.1 14 915.2 12 642.9 -2 630.2 1 909.3 -4 539.5
I - VI.2022 46 222.2 31 034.6 15 187.6 51 899.1 28 758.2 23 140.9 -5 676.9 2 276.4 -7 953.3
VII.2022 8 065.9 5 481.3 2 584.6 9 750.1 5 194.6 4 555.5 -1 684.2 286.7 -1 970.9
I - VII.2022 54 288.1 36 515.9 17 772.2 61 649.2 33 952.8 27 696.4 -7 361.1 2 563.1 -9 924.2

1 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през периода януари - юли 20221 г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I 33.0 27.6 45.5 51.7 32.6 82.8
II 34.0 32.2 37.2 41.8 28.1 65.3
III 40.5 49.4 24.5 34.2 32.4 36.9
I - III 36.1 37.0 34.5 41.8 31.1 58.8
IV 31.5 36.0 22.3 37.6 23.7 57.7
V 63.7 72.1 47.9 49.2 35.7 70.3
VI 52.2 50.1 56.3 58.0 45.5 75.6
IV - VI 48.4 51.8 41.9 48.5 35.1 68.1
I - VI 42.5 44.6 38.4 45.2 33.1 63.7
VII 37.6 43.1 27.3 53.5 31.5 89.5
I - VII 41.7 44.4 36.6 46.5 32.9 67.5

1 Предварителни данни към 14.09.2022 година.
14.09.2022