Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - април 20211 и 20221 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2021 4 761.1 3 310.9 1 450.2 5 050.6 3 129.9 1 920.7 -289.5 181.0 -470.5
II.2021 5 062.8 3 318.9 1 743.9 5 434.8 3 436.0 1 998.8 -372.0 -117.1 -254.9
III.2021 5 823.2 3 746.7 2 076.5 6 689.9 3 999.0 2 690.9 -866.7 -252.3 -614.4
I - III.2021 15 647.1 10 376.5 5 270.6 17 175.3 10 564.9 6 610.4 -1 528.2 -188.4 -1 339.8
IV.2021 5 903.5 3 937.2 1 966.3 6 080.1 3 601.5 2 478.6 -176.6 335.7 -512.3
I - IV.2021 21 550.6 14 313.7 7 236.9 23 255.4 14 166.4 9 089.0 -1 704.8 147.3 -1 852.1
 
I.2022 6 306.0 4 220.1 2 085.9 7 656.1 4 150.8 3 505.3 -1 350.1 69.3 -1 419.4
II.2022 6 729.1 4 384.8 2 344.3 7 700.3 4 398.4 3 301.9 -971.2 -13.6 -957.6
III.2022 8 097.5 5 598.9 2 498.6 8 960.1 5 292.8 3 667.3 -862.6 306.1 -1 168.7
I - III.2022 21 132.6 14 203.8 6 928.8 24 316.5 13 842.0 10 474.5 -3 183.9 361.8 -3 545.7
IV.2022 7 648.7 5 352.8 2 295.9 8 362.2 4 451.7 3 910.5 -713.5 901.1 -1 614.6
I - IV.2022 28 781.3 19 556.6 9 224.7 32 678.7 18 293.7 14 385.0 -3 897.4 1 262.9 -5 160.3

1 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през периода януари - април 20221 г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I 32.4 27.5 43.8 51.6 32.6 82.5
II 32.9 32.1 34.4 41.7 28.0 65.2
III 39.1 49.4 20.3 33.9 32.4 36.3
I - III 35.1 36.9 31.5 41.6 31.0 58.5
IV 29.6 36.0 16.8 37.5 23.6 57.8
I - IV 33.6 36.6 27.5 40.5 29.1 58.3

1 Предварителни данни към 13.06.2022 година.
13.06.2022