Премини към основното съдържание

по месеци

ИС Външна търговия

Уважаеми потребители,
Достъпът до ИС "Външна търговия" е временно ограничен за извършване на планирани дейности за актуализация на системен софтуер.
Моля да ни извините за причиненото неудобство. Благодарим ви за проявеното търпение.

Динамичен ред: fTrade_1.1.1.1.xls

Износ, внос и търговско салдо на България през периода януари - ноември 2021 и 20221 г. по месеци
(Млн. левове)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF2 Търговско салдо - FOB/CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I.2021 4 761.6 3 310.9 1 450.7 5 050.2 3 129.4 1 920.8 -288.6 181.5 -470.1
II.2021 5 057.2 3 317.9 1 739.3 5 432.4 3 433.6 1 998.8 -375.2 -115.7 -259.5
III.2021 5 824.0 3 746.3 2 077.7 6 689.0 3 998.0 2 691.0 -865.0 -251.7 -613.3
I - III.2021 15 642.8 10 375.1 5 267.7 17 171.6 10 561.0 6 610.6 -1 528.8 -185.9 -1 342.9
IV.2021 5 905.3 3 937.1 1 968.2 6 078.1 3 599.7 2 478.4 -172.8 337.4 -510.2
V.2021 5 155.3 3 357.6 1 797.7 6 043.0 3 686.5 2 356.5 -887.7 -328.9 -558.8
VI.2021 5 734.5 3 790.9 1 943.6 6 440.2 3 751.9 2 688.3 -705.7 39.0 -744.7
IV - VI.2021 16 795.1 11 085.6 5 709.5 18 561.3 11 038.1 7 523.2 -1 766.2 47.5 -1 813.7
I - VI.2021 32 437.9 21 460.7 10 977.2 35 732.9 21 599.1 14 133.8 -3 295.0 -138.4 -3 156.6
VII.2021 5 861.3 3 830.2 2 031.1 6 353.2 3 949.7 2 403.5 -491.9 -119.5 -372.4
VIII.2021 5 605.9 3 536.7 2 069.2 6 253.2 3 475.9 2 777.3 -647.3 60.8 -708.1
IX.2021 6 057.0 3 945.2 2 111.8 6 601.0 4 167.3 2 433.7 -544.0 -222.1 -321.9
VII - IX.2021 17 524.2 11 312.1 6 212.1 19 207.4 11 592.9 7 614.5 -1 683.2 -280.8 -1 402.4
I - IX.2021 49 962.1 32 772.8 17 189.3 54 940.3 33 192.0 21 748.3 -4 978.2 -419.2 -4 559.0
X.2021 6 161.4 4 221.7 1 939.7 6 880.2 4 127.9 2 752.3 -718.8 93.8 -812.6
XI.2021 6 262.2 4 377.3 1 884.9 7 558.6 4 518.8 3 039.8 -1 296.4 -141.5 -1 154.9
I - XI.2021 62 385.7 41 371.8 21 013.9 69 379.1 41 838.7 27 540.4 -6 993.4 -466.9 -6 526.5
 
I.2022 6 348.2 4 231.2 2 117.0 7 661.7 4 151.1 3 510.6 -1 313.5 80.1 -1 393.6
II.2022 6 795.2 4 396.0 2 399.2 7 703.7 4 400.4 3 303.3 -908.5 -4.4 -904.1
III.2022 8 192.9 5 587.0 2 605.9 8 976.0 5 292.3 3 683.7 -783.1 294.7 -1 077.8
I - III.2022 21 336.3 14 214.2 7 122.1 24 341.4 13 843.8 10 497.6 -3 005.1 370.4 -3 375.5
IV.2022 7 775.5 5 329.6 2 445.9 8 455.1 4 581.1 3 874.0 -679.6 748.5 -1 428.1
V.2022 8 506.9 5 777.0 2 729.9 9 070.4 5 084.4 3 986.0 -563.5 692.6 -1 256.1
VI.2022 8 862.4 5 672.0 3 190.4 10 298.7 5 568.5 4 730.2 -1 436.3 103.5 -1 539.8
IV - VI.2022 25 144.8 16 778.6 8 366.2 27 824.2 15 234.0 12 590.2 -2 679.4 1 544.6 -4 224.0
I - VI.2022 46 481.1 30 992.8 15 488.3 52 165.6 29 077.8 23 087.8 -5 684.5 1 915.0 -7 599.5
VII.2022 8 361.7 5 485.9 2 875.8 9 603.9 5 038.6 4 565.3 -1 242.2 447.3 -1 689.5
VIII.2022 8 001.1 5 155.2 2 845.9 8 559.8 4 739.5 3 820.3 -558.7 415.7 -974.4
IX.2022 7 904.8 5 531.7 2 373.1 10 064.9 5 210.0 4 854.9 -2 160.1 321.7 -2 481.8
VII - IX.2022 24 267.6 16 172.8 8 094.8 28 228.6 14 988.1 13 240.5 -3 961.0 1 184.7 -5 145.7
I - IX.2022 70 748.7 47 165.6 23 583.1 80 394.2 44 065.9 36 328.3 -9 645.5 3 099.7 -12 745.2
X.2022 8 257.1 5 636.9 2 620.2 9 833.6 5 336.3 4 497.3 -1 576.5 300.6 -1 877.1
XI.2022 8 454.6 5 654.1 2 800.5 9 757.5 5 747.4 4 010.1 -1 302.9 -93.3 -1 209.6
I - XI.2022 87 460.4 58 456.6 29 003.8 99 985.3 55 149.6 44 835.7 -12 524.9 3 307.0 -15 831.9

1 Предварителни данни към 13.01.2023 година.
2 Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ
(http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG)
Изменение в стойностния обем на износа и вноса на България през периода януари - ноември 20221 г. спрямо същия период на предходната година
(Проценти)
Месеци/
Периоди
Износ - FOB Внос - CIF
общо ЕС трети страни общо ЕС трети страни
I 33.3 27.8 45.9 51.7 32.6 82.8
II 34.4 32.5 37.9 41.8 28.2 65.3
III 40.7 49.1 25.4 34.2 32.4 36.9
I - III 36.4 37.0 35.2 41.8 31.1 58.8
IV 31.7 35.4 24.3 39.1 27.3 56.3
V 65.0 72.1 51.9 50.1 37.9 69.1
VI 54.5 49.6 64.1 59.9 48.4 76.0
IV - VI 49.7 51.4 46.5 49.9 38.0 67.4
I - VI 43.3 44.4 41.1 46.0 34.6 63.4
VII 42.7 43.2 41.6 51.2 27.6 89.9
VIII 42.7 45.8 37.5 36.9 36.4 37.6
IX 30.5 40.2 12.4 52.5 25.0 99.5
VII - IX 38.5 43.0 30.3 47.0 29.3 73.9
I - IX 41.6 43.9 37.2 46.3 32.8 67.0
X 34.0 33.5 35.1 42.9 29.3 63.4
XI 35.0 29.2 48.6 29.1 27.2 31.9
I - XI 40.2 41.3 38.0 44.1 31.8 62.8

1 Предварителни данни към 13.01.2023 година.
13.01.2023