Премини към основното съдържание

Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия

Динамичен ред: Energy4.6.xls

ДЯЛ НА ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ В БРУТНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Проценти
  2020
Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия 23.3
31.01.2022