Премини към основното съдържание

Енергийна интензивност на икономиката

Динамичен ред: Energy4.3.xls

ЕНЕРГИЙНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИКАТА
  2019
Енергийна интензивност на икономиката
(т н.е. за 1000 евро БВП (2010 = 100))1
0.396
Енергийна интензивност на икономиката
(т н.е. за 1000 евро БВП (2015 = 100))
0.361

1 Източник на данните: Евростат.
19.02.2021