Премини към основното съдържание

Енергийна интензивност на икономиката

Динамичен ред: Energy-5.5.xls

ЕНЕРГИЙНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИКАТА
  2022
Енергийна интензивност на икономиката
(т н.е. за 1000 евро БВП (2010 = 100))1
0.395
Енергийна интензивност на икономиката
(т н.е. за 1000 евро БВП (2015 = 100))
0.353

1 Източник на данните: Евростат.
14.02.2024