Премини към основното съдържание

Производство и доставки на твърди горива


Динамичен ред: Energy-1.1.solid_fuels.xls

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА 2022ГОДИНА
хиляди тонове
Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се месеци на 2022 г.
I II III
Производство - - -
Внос 152 93 54
Износ - - -
Изменение на запасите -100 -39 -6
Доставки в страната 53 55 48
хиляди тонове
Кафяви и лигнитни въглища месеци на 2022 г.
I II III
Производство 3 608 3 293 3 580
Внос - - -
Износ - - 0
Изменение на запасите -3 -1 0
Доставки в страната 3 606 3 292 3 580
хиляди тонове
Битуминозни шисти и битуминозни пясъци месеци на 2022 г.
I II III
Производство 5 5 4
Внос - - -
Износ - - -
Изменение на запасите -4 1 0
Доставки в страната 1 6 4
хиляди тонове
Кокс от въглища месеци на 2022 г.
I II III
Производство - - -
Внос 6 3 9
Износ - - -
Изменение на запасите -1 2 3
Доставки в страната 5 5 11

"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
"-" няма случай
30.05.2022