Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, пострадали от престъпления, по пол, възраст, някои видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_5.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Някои видове престъпления
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 1 065 411 251 160 654 403 251
Убийство (довършено) 1 1 - 1 - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 222 67 47 20 155 113 42
Блудство 62 48 18 30 14 4 10
Изнасилване (довършено) 4 1 - 1 3 - 3
Изнасилване (опит) 6 3 - 3 3 - 3
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 487 176 115 61 311 209 102
Грабеж 53 19 17 2 34 28 6
Измама 3 1 - 1 2 - 2
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия 8 6 3 3 2 2 -
Склоняване и принуждаване към проституция 4 - - - 4 - 4
Трафик на хора 1 1 - 1 - - -
Детска порнография 7 3 1 2 4 - 4
Други 205 84 49 35 121 47 74
Северна и Югоизточна България              
Общо 590 236 139 97 354 200 154
Убийство (довършено) 1 1 - 1 - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 127 43 28 15 84 57 27
Блудство 37 31 12 19 6 1 5
Изнасилване (довършено) 4 1 - 1 3 - 3
Изнасилване (опит) 5 2 - 2 3 - 3
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 246 87 56 31 159 106 53
Грабеж 15 5 5 - 10 10 -
Измама 3 1 - 1 2 - 2
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия 4 2 1 1 2 2 -
Склоняване и принуждаване към проституция 3 - - - 3 - 3
Трафик на хора 1 1 - 1 - - -
Детска порнография 6 3 1 2 3 - 3
Други 136 58 35 23 78 24 54
Северозападен район              
Общо 119 42 22 20 77 48 29
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 27 11 6 5 16 14 2
Блудство 14 10 4 6 4 - 4
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) 3 1 - 1 2 - 2
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 47 13 10 3 34 29 5
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Измама 3 1 - 1 2 - 2
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 1 - 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 2 - - - 2 - 2
Трафик на хора 1 1 - 1 - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 16 4 2 2 12 2 10
ВИДИН              
Общо 12 4 4 - 8 2 6
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 1 -
Блудство 3 1 1 - 2 - 2
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 3 3 - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 - - - 3 1 2
ВРАЦА              
Общо 6 2 1 1 4 - 4
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 1 1 - 1 - 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 1 1 - 1 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 2 - - - 2 - 2
ЛОВЕЧ              
Общо 7 4 2 2 3 1 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 3 2 - 2 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 1 1 - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 1 1 - 2 1 1
МОНТАНА              
Общо 38 4 3 1 34 32 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 - - - 5 5 -
Блудство 2 2 2 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 28 2 1 1 26 24 2
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ПЛЕВЕН              
Общо 56 28 12 16 28 13 15
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 21 11 6 5 10 8 2
Блудство 6 5 1 4 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 3 1 - 1 2 - 2
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 13 6 4 2 7 5 2
Грабеж - - - - - - -
Измама 3 1 - 1 2 - 2
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора 1 1 - 1 - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 8 3 1 2 5 - 5
Северен централен район              
Общо 80 35 23 12 45 25 20
Убийство (довършено) 1 1 - 1 - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 28 9 8 1 19 12 7
Блудство 6 6 4 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 32 14 8 6 18 11 7
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 10 4 2 2 6 2 4
ВЕЛИКО ТЪРНОВО              
Общо 21 9 6 3 12 7 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 4 3 1 8 4 4
Блудство 2 2 1 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане 1 - - - 1 - 1
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 - - - 2 2 -
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 2 1 1 1 1 -
ГАБРОВО              
Общо 17 9 4 5 8 5 3
Убийство (довършено) 1 1 - 1 - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 1 1 - 4 3 1
Блудство 2 2 1 1 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 5 2 3 4 2 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
РАЗГРАД              
Общо 4 4 4 - - - -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 1 1 - - - -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 2 2 - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
РУСЕ              
Общо 29 10 7 3 19 9 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 10 3 3 - 7 5 2
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 16 7 4 3 9 4 5
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 2 - - - 2 - 2
СИЛИСТРА              
Общо 9 3 2 1 6 4 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 - - - 3 3 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 5 2 1 1 3 1 2
Североизточен район              
Общо 179 63 35 28 116 66 50
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 34 9 5 4 25 17 8
Блудство 7 7 1 6 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 92 26 14 12 66 35 31
Грабеж 7 1 1 - 6 6 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 1 1 - 1 - 1
Други 35 18 12 6 17 8 9
ВАРНА              
Общо 96 26 12 14 70 41 29
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 19 3 1 2 16 11 5
Блудство 2 2 - 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 65 21 11 10 44 23 21
Грабеж 5 - - - 5 5 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 5 - - - 5 2 3
ДОБРИЧ              
Общо 13 8 3 5 5 3 2
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 5 2 2 - 3 1 2
Блудство 4 4 - 4 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 1 - - - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 2 1 1 1 1 -
ТЪРГОВИЩЕ              
Общо 28 11 7 4 17 9 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 4 2 2 3 2 1
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 7 - - - 7 3 4
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване 1 1 1 - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 1 1 - - - -
Други 11 5 3 2 6 3 3
ШУМЕН              
Общо 42 18 13 5 24 13 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 3 - - - 3 3 -
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 19 5 3 2 14 8 6
Грабеж 1 1 1 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 16 11 8 3 5 2 3
Югоизточен район              
Общо 212 96 59 37 116 61 55
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 38 14 9 5 24 14 10
Блудство 10 8 3 5 2 1 1
Изнасилване (довършено) 3 1 - 1 2 - 2
Изнасилване (опит) 2 1 - 1 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 75 34 24 10 41 31 10
Грабеж 4 3 3 - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 3 1 1 - 2 2 -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 2 - 2 - - -
Други 75 32 19 13 43 12 31
БУРГАС              
Общо 54 23 13 10 31 17 14
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 20 6 4 2 14 9 5
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 29 14 8 6 15 8 7
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 2 2 - 2 - - -
Други 1 - - - 1 - 1
СЛИВЕН              
Общо 69 34 14 20 35 7 28
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 7 6 4 2 1 - 1
Блудство 8 6 1 5 2 1 1
Изнасилване (довършено) 2 1 - 1 1 - 1
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж 3 3 3 - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 49 18 6 12 31 6 25
СТАРА ЗАГОРА              
Общо 71 32 28 4 39 31 8
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 11 2 1 1 9 5 4
Блудство 1 1 1 - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 2 1 - 1 1 - 1
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 38 16 14 2 22 21 1
Грабеж 1 - - - 1 1 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 3 1 1 - 2 2 -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 15 11 11 - 4 2 2
ЯМБОЛ              
Общо 18 7 4 3 11 6 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 8 4 2 2 4 2 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 10 3 2 1 7 4 3
Югозападна и Южна централна България              
Общо 475 175 112 63 300 203 97
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 95 24 19 5 71 56 15
Блудство 25 17 6 11 8 3 5
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 241 89 59 30 152 103 49
Грабеж 38 14 12 2 24 18 6
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 69 26 14 12 43 23 20
Югозападен район              
Общо 377 114 78 36 263 177 86
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 75 15 13 2 60 47 13
Блудство 19 12 4 8 7 2 5
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 190 56 41 15 134 88 46
Грабеж 34 12 10 2 22 18 4
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 53 15 8 7 38 22 16
БЛАГОЕВГРАД              
Общо 64 20 14 6 44 34 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 12 2 2 - 10 10 -
Блудство 5 4 3 1 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 24 8 6 2 16 14 2
Грабеж 3 - - - 3 3 -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция 1 - - - 1 - 1
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 19 6 3 3 13 7 6
КЮСТЕНДИЛ              
Общо 15 2 1 1 13 8 5
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 - 1 1 1 -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 5 - - - 5 3 2
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 7 1 1 - 6 4 2
ПЕРНИК              
Общо 27 12 9 3 15 12 3
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 8 3 3 - 5 5 -
Блудство 1 - - - 1 - 1
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 15 9 6 3 6 5 1
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография 1 - - - 1 - 1
Други 2 - - - 2 2 -
СОФИЯ              
Общо 10 5 3 2 5 4 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 2 2 - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 2 1 1 - 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 6 2 - 2 4 3 1
СОФИЯ - СТОЛИЦА              
Общо 261 75 51 24 186 119 67
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 51 7 6 1 44 31 13
Блудство 12 8 1 7 4 2 2
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 144 38 28 10 106 65 41
Грабеж 31 12 10 2 19 15 4
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия 4 4 2 2 - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 19 6 4 2 13 6 7
Южен централен район              
Общо 98 61 34 27 37 26 11
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 20 9 6 3 11 9 2
Блудство 6 5 2 3 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 51 33 18 15 18 15 3
Грабеж 4 2 2 - 2 - 2
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 16 11 6 5 5 1 4
КЪРДЖАЛИ              
Общо 3 1 1 - 2 2 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда - - - - - - -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 3 1 1 - 2 2 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ПАЗАРДЖИК              
Общо 3 1 - 1 2 1 1
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 1 - - - 1 - 1
Блудство 2 1 - 1 1 1 -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба - - - - - - -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други - - - - - - -
ПЛОВДИВ              
Общо 59 39 24 15 20 10 10
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 13 7 4 3 6 5 1
Блудство 4 4 2 2 - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 26 18 11 7 8 5 3
Грабеж 4 2 2 - 2 - 2
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 12 8 5 3 4 - 4
СМОЛЯН              
Общо 17 14 6 8 3 3 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 2 1 1 - 1 1 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) 1 1 - 1 - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 13 12 5 7 1 1 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 1 - - - 1 1 -
ХАСКОВО              
Общо 16 6 3 3 10 10 -
Убийство (довършено) - - - - - - -
Убийство (опит) - - - - - - -
Телесна повреда 4 1 1 - 3 3 -
Блудство - - - - - - -
Изнасилване (довършено) - - - - - - -
Изнасилване (опит) - - - - - - -
Отвличане - - - - - - -
в т.ч. с цел предоставяне за развратни действия - - - - - - -
Кражба 9 2 1 1 7 7 -
Грабеж - - - - - - -
Измама - - - - - - -
Изнудване - - - - - - -
Склоняване към просия - - - - - - -
Склоняване и принуждаване към проституция - - - - - - -
Трафик на хора - - - - - - -
Детска порнография - - - - - - -
Други 3 3 1 2 - - -
26.04.2022