Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки по пол, възраст и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_3.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ И ЗАВЕДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС), ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДПС ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ЛИЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 807 1 963 1 557 406 6 844 5 515 1 329
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 776 701 565 136 2 075 1 674 401
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 5 390 1 417 1 003 414 3 973 2 706 1 267
Лица с наложени възпитателни мерки 5 077 1 702 1 383 319 3 375 2 772 603
Северна и Югоизточна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 4 895 1 120 866 254 3 775 3 114 661
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 500 420 334 86 1 080 875 205
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 394 760 516 244 1 634 1 116 518
Лица с наложени възпитателни мерки 3 043 1 068 881 187 1 975 1 663 312
Северозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 161 282 202 80 879 689 190
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 354 103 77 26 251 207 44
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 777 255 168 87 522 331 191
Лица с наложени възпитателни мерки 800 252 196 56 548 436 112
Видин              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 251 58 39 19 193 142 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 20 16 4 31 22 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 181 29 14 15 152 76 76
Лица с наложени възпитателни мерки 133 54 39 15 79 58 21
Враца              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 243 51 36 15 192 163 29
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 13 8 5 78 67 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 109 25 19 6 84 66 18
Лица с наложени възпитателни мерки 130 21 18 3 109 92 17
Ловеч              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 167 43 34 9 124 97 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 45 20 18 2 25 21 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 108 30 22 8 78 41 37
Лица с наложени възпитателни мерки 102 44 30 14 58 45 13
Монтана              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 140 24 17 7 116 96 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 9 7 2 42 40 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 56 18 17 1 38 25 13
Лица с наложени възпитателни мерки 175 64 54 10 111 85 26
Плевен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 360 106 76 30 254 191 63
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 116 41 28 13 75 57 18
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 323 153 96 57 170 123 47
Лица с наложени възпитателни мерки 260 69 55 14 191 156 35
Северен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 084 256 205 51 828 689 139
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 300 79 68 11 221 176 45
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 341 108 62 46 233 157 76
Лица с наложени възпитателни мерки 750 260 216 44 490 406 84
Велико Търново              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 416 71 56 15 345 290 55
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 120 27 24 3 93 76 17
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 104 20 3 17 84 47 37
Лица с наложени възпитателни мерки 283 103 88 15 180 149 31
Габрово              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 216 75 63 12 141 116 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 23 19 4 42 35 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 60 18 16 2 42 25 17
Лица с наложени възпитателни мерки 160 67 65 2 93 73 20
Разград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 132 37 33 4 95 89 6
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 30 7 6 1 23 22 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 55 17 8 9 38 36 2
Лица с наложени възпитателни мерки 86 31 25 6 55 48 7
Русе              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 224 58 42 16 166 130 36
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 52 15 13 2 37 26 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 97 50 33 17 47 31 16
Лица с наложени възпитателни мерки 111 38 25 13 73 68 5
Силистра              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 96 15 11 4 81 64 17
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 33 7 6 1 26 17 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 25 3 2 1 22 18 4
Лица с наложени възпитателни мерки 110 21 13 8 89 68 21
Североизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 199 238 192 46 961 784 177
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 408 108 85 23 300 252 48
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 530 145 114 31 385 276 109
Лица с наложени възпитателни мерки 635 216 183 33 419 360 59
Варна              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 635 110 80 30 525 413 112
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 252 61 45 16 191 155 36
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 193 43 30 13 150 102 48
Лица с наложени възпитателни мерки 220 44 39 5 176 154 22
Добрич              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 212 46 39 7 166 144 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 57 15 13 2 42 40 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 181 53 45 8 128 93 35
Лица с наложени възпитателни мерки 119 46 30 16 73 67 6
Търговище              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 144 34 30 4 110 90 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 34 14 12 2 20 16 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 85 35 25 10 50 32 18
Лица с наложени възпитателни мерки 143 58 52 6 85 70 15
Шумен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 208 48 43 5 160 137 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 18 15 3 47 41 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 71 14 14 - 57 49 8
Лица с наложени възпитателни мерки 153 68 62 6 85 69 16
Югоизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 451 344 267 77 1 107 952 155
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 438 130 104 26 308 240 68
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 746 252 172 80 494 352 142
Лица с наложени възпитателни мерки 858 340 286 54 518 461 57
Бургас              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 407 87 63 24 320 274 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 131 36 26 10 95 81 14
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 213 67 36 31 146 103 43
Лица с наложени възпитателни мерки 251 90 71 19 161 143 18
Сливен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 339 82 74 8 257 215 42
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 113 41 38 3 72 56 16
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 112 30 21 9 82 54 28
Лица с наложени възпитателни мерки 203 91 84 7 112 106 6
Стара Загора              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 542 94 77 17 448 392 56
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 127 17 16 1 110 75 35
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 319 86 70 16 233 175 58
Лица с наложени възпитателни мерки 246 90 76 14 156 133 23
Ямбол              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 163 81 53 28 82 71 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 67 36 24 12 31 28 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 102 69 45 24 33 20 13
Лица с наложени възпитателни мерки 158 69 55 14 89 79 10
Югозападна и Южна централна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 3 912 843 691 152 3 069 2 401 668
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 276 281 231 50 995 799 196
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 996 657 487 170 2 339 1 590 749
Лица с наложени възпитателни мерки 2 034 634 502 132 1 400 1 109 291
Югозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 2 273 374 292 82 1 899 1 417 482
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 759 118 88 30 641 491 150
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 841 338 234 104 1 503 936 567
Лица с наложени възпитателни мерки 1 112 281 218 63 831 642 189
Благоевград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 484 122 107 15 362 314 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 174 47 40 7 127 108 19
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 282 102 69 33 180 117 63
Лица с наложени възпитателни мерки 186 62 55 7 124 111 13
Кюстендил              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 93 9 4 5 84 53 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 19 1 1 - 18 9 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 93 5 2 3 88 49 39
Лица с наложени възпитателни мерки 51 20 11 9 31 25 6
Перник              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 166 34 26 8 132 110 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 42 9 7 2 33 29 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 115 38 27 11 77 54 23
Лица с наложени възпитателни мерки 65 24 19 5 41 30 11
София              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 266 81 66 15 185 152 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 74 22 17 5 52 46 6
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 139 31 25 6 108 77 31
Лица с наложени възпитателни мерки 156 42 33 9 114 103 11
София - столица              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 264 128 89 39 1 136 788 348
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 450 39 23 16 411 299 112
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 212 162 111 51 1 050 639 411
Лица с наложени възпитателни мерки 654 133 100 33 521 373 148
Южен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 639 469 399 70 1 170 984 186
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 517 163 143 20 354 308 46
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 155 319 253 66 836 654 182
Лица с наложени възпитателни мерки 922 353 284 69 569 467 102
Кърджали              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 83 22 20 2 61 51 10
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 18 4 4 - 14 13 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 219 29 24 5 190 157 33
Лица с наложени възпитателни мерки 91 36 35 1 55 48 7
Пазарджик              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 357 81 68 13 276 232 44
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 119 38 33 5 81 66 15
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 172 29 23 6 143 112 31
Лица с наложени възпитателни мерки 134 42 37 5 92 74 18
Пловдив              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 836 243 203 40 593 484 109
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 256 67 56 11 189 164 25
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 489 180 150 30 309 232 77
Лица с наложени възпитателни мерки 399 164 125 39 235 181 54
Смолян              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 139 36 30 6 103 96 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 36 17 15 2 19 17 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 161 52 33 19 109 86 23
Лица с наложени възпитателни мерки 66 21 17 4 45 37 8
Хасково              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 224 87 78 9 137 121 16
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 88 37 35 2 51 48 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 114 29 23 6 85 67 18
Лица с наложени възпитателни мерки 232 90 70 20 142 127 15
26.04.2022