Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки по пол, възраст и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_3.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ И ЗАВЕДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ (ДПС), ЛИЦА, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ДПС ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ЛИЦА С НАЛОЖЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ МЕРКИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 520 1 789 1 343 446 6 731 5 443 1 288
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 772 625 492 133 2 147 1 711 436
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 6 635 1 530 1 072 458 5 105 3 567 1 538
Лица с наложени възпитателни мерки 4 765 1 587 1 214 373 3 178 2 515 663
Северна и Югоизточна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 4 697 993 756 237 3 704 3 086 618
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 303 297 237 60 1 006 825 181
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 557 693 541 152 1 864 1 329 535
Лица с наложени възпитателни мерки 2 707 910 710 200 1 797 1 451 346
Северозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 972 208 144 64 764 610 154
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 289 69 51 18 220 159 61
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 612 150 125 25 462 280 182
Лица с наложени възпитателни мерки 665 222 161 61 443 335 108
Видин              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 233 38 25 13 195 162 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 63 10 9 1 53 42 11
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 242 36 29 7 206 119 87
Лица с наложени възпитателни мерки 167 52 34 18 115 82 33
Враца              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 211 50 37 13 161 143 18
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 66 22 18 4 44 41 3
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 92 19 12 7 73 48 25
Лица с наложени възпитателни мерки 147 42 35 7 105 87 18
Ловеч              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 162 36 24 12 126 94 32
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 39 11 8 3 28 19 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 111 24 17 7 87 49 38
Лица с наложени възпитателни мерки 88 37 31 6 51 41 10
Монтана              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 98 13 11 2 85 77 8
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 11 2 1 1 9 7 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 42 2 2 - 40 31 9
Лица с наложени възпитателни мерки 78 23 20 3 55 46 9
Плевен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 268 71 47 24 197 134 63
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 110 24 15 9 86 50 36
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 125 69 65 4 56 33 23
Лица с наложени възпитателни мерки 185 68 41 27 117 79 38
Северен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 098 217 165 52 881 757 124
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 301 62 49 13 239 195 44
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 494 101 76 25 393 301 92
Лица с наложени възпитателни мерки 683 238 184 54 445 367 78
Велико Търново              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 421 71 52 19 350 289 61
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 132 24 16 8 108 86 22
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 172 37 34 3 135 99 36
Лица с наложени възпитателни мерки 260 77 55 22 183 155 28
Габрово              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 246 73 59 14 173 144 29
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 13 12 1 38 33 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 132 33 17 16 99 61 38
Лица с наложени възпитателни мерки 141 48 34 14 93 73 20
Разград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 124 20 18 2 104 92 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 35 7 6 1 28 23 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 44 6 5 1 38 33 5
Лица с наложени възпитателни мерки 66 22 18 4 44 37 7
Русе              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 224 40 27 13 184 172 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 55 11 9 2 44 37 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 117 17 13 4 100 93 7
Лица с наложени възпитателни мерки 152 66 54 12 86 73 13
Силистра              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 83 13 9 4 70 60 10
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 28 7 6 1 21 16 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 29 8 7 1 21 15 6
Лица с наложени възпитателни мерки 64 25 23 2 39 29 10
Североизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 182 233 180 53 949 788 161
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 350 75 61 14 275 240 35
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 628 155 127 28 473 354 119
Лица с наложени възпитателни мерки 611 204 168 36 407 341 66
Варна              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 572 94 69 25 478 388 90
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 174 29 23 6 145 122 23
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 269 53 39 14 216 150 66
Лица с наложени възпитателни мерки 212 46 29 17 166 136 30
Добрич              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 192 39 30 9 153 133 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 46 13 10 3 33 28 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 188 56 44 12 132 108 24
Лица с наложени възпитателни мерки 129 47 40 7 82 73 9
Търговище              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 182 23 18 5 159 138 21
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 66 7 6 1 59 57 2
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 74 12 11 1 62 45 17
Лица с наложени възпитателни мерки 130 57 48 9 73 59 14
Шумен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 236 77 63 14 159 129 30
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 64 26 22 4 38 33 5
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 97 34 33 1 63 51 12
Лица с наложени възпитателни мерки 140 54 51 3 86 73 13
Югоизточен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 445 335 267 68 1 110 931 179
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 363 91 76 15 272 231 41
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 823 287 213 74 536 394 142
Лица с наложени възпитателни мерки 748 246 197 49 502 408 94
Бургас              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 346 66 47 19 280 225 55
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 84 16 12 4 68 52 16
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 203 35 26 9 168 114 54
Лица с наложени възпитателни мерки 233 62 45 17 171 135 36
Сливен              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 369 109 89 20 260 235 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 99 28 24 4 71 62 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 86 42 21 21 44 27 17
Лица с наложени възпитателни мерки 157 67 57 10 90 77 13
Стара Загора              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 494 107 87 20 387 316 71
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 124 28 22 6 96 84 12
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 320 126 99 27 194 146 48
Лица с наложени възпитателни мерки 226 84 69 15 142 109 33
Ямбол              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 236 53 44 9 183 155 28
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 56 19 18 1 37 33 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 214 84 67 17 130 107 23
Лица с наложени възпитателни мерки 132 33 26 7 99 87 12
Югозападна и Южна централна България              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 3 823 796 587 209 3 027 2 357 670
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 469 328 255 73 1 141 886 255
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 4 078 837 531 306 3 241 2 238 1 003
Лица с наложени възпитателни мерки 2 058 677 504 173 1 381 1 064 317
Югозападен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 2 187 405 282 123 1 782 1 339 443
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 888 154 115 39 734 547 187
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 3 014 621 369 252 2 393 1 604 789
Лица с наложени възпитателни мерки 1 145 348 240 108 797 573 224
Благоевград              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 404 110 90 20 294 254 40
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 146 42 36 6 104 97 7
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 265 76 52 24 189 125 64
Лица с наложени възпитателни мерки 148 53 45 8 95 82 13
Кюстендил              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 97 6 1 5 91 69 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 31 4 - 4 27 23 4
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 215 59 19 40 156 85 71
Лица с наложени възпитателни мерки 45 14 7 7 31 19 12
Перник              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 181 49 28 21 132 107 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 61 12 9 3 49 40 9
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 201 62 39 23 139 98 41
Лица с наложени възпитателни мерки 62 25 15 10 37 29 8
София              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 332 94 69 25 238 188 50
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 120 45 31 14 75 56 19
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 252 46 25 21 206 122 84
Лица с наложени възпитателни мерки 213 69 40 29 144 100 44
София - столица              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 173 146 94 52 1 027 721 306
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 530 51 39 12 479 331 148
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 2 081 378 234 144 1 703 1 174 529
Лица с наложени възпитателни мерки 677 187 133 54 490 343 147
Южен централен район              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 1 636 391 305 86 1 245 1 018 227
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 581 174 140 34 407 339 68
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 1 064 216 162 54 848 634 214
Лица с наложени възпитателни мерки 913 329 264 65 584 491 93
Кърджали              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 87 5 5 - 82 72 10
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 17 - - - 17 16 1
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 137 14 11 3 123 98 25
Лица с наложени възпитателни мерки 87 25 19 6 62 54 8
Пазарджик              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 399 108 89 19 291 226 65
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 149 44 33 11 105 86 19
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 202 28 22 6 174 144 30
Лица с наложени възпитателни мерки 148 40 33 7 108 86 22
Пловдив              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 801 185 149 36 616 511 105
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 298 86 80 6 212 174 38
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 475 105 89 16 370 261 109
Лица с наложени възпитателни мерки 453 178 147 31 275 232 43
Смолян              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 119 24 17 7 95 83 12
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 19 5 1 4 14 14 -
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 163 50 32 18 113 78 35
Лица с наложени възпитателни мерки 34 12 9 3 22 19 3
Хасково              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 230 69 45 24 161 126 35
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 98 39 26 13 59 49 10
Лица, преминали прeз ДПС през годината за извършени от тях противообществени прояви 87 19 8 11 68 53 15
Лица с наложени възпитателни мерки 191 74 56 18 117 100 17
26.04.2024