Премини към основното съдържание

Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и възраст и по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: PRP_1.xls

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ВОДЕНИ НА ОТЧЕТ В ДЕТСКИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Общо Възраст
8 - 13 г. 14 - 17 г.
всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната              
Лица, водени на отчет в ДПС за годината - общо 8 807 1 963 1 557 406 6 844 5 515 1 329
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 2 776 701 565 136 2 075 1 674 401
Северна и Югоизточна България              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 4 895 1 120 866 254 3 775 3 114 661
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 500 420 334 86 1 080 875 205
Северозападен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 161 282 202 80 879 689 190
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 354 103 77 26 251 207 44
Видин              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 251 58 39 19 193 142 51
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 20 16 4 31 22 9
Враца              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 243 51 36 15 192 163 29
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 91 13 8 5 78 67 11
Ловеч              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 167 43 34 9 124 97 27
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 45 20 18 2 25 21 4
Монтана              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 140 24 17 7 116 96 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 51 9 7 2 42 40 2
Плевен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 360 106 76 30 254 191 63
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 116 41 28 13 75 57 18
Северен централен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 084 256 205 51 828 689 139
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 300 79 68 11 221 176 45
Велико Търново              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 416 71 56 15 345 290 55
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 120 27 24 3 93 76 17
Габрово              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 216 75 63 12 141 116 25
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 23 19 4 42 35 7
Разград              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 132 37 33 4 95 89 6
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 30 7 6 1 23 22 1
Русе              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 224 58 42 16 166 130 36
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 52 15 13 2 37 26 11
Силистра              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 96 15 11 4 81 64 17
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 33 7 6 1 26 17 9
Североизточен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 199 238 192 46 961 784 177
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 408 108 85 23 300 252 48
Варна              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 635 110 80 30 525 413 112
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 252 61 45 16 191 155 36
Добрич              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 212 46 39 7 166 144 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 57 15 13 2 42 40 2
Търговище              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 144 34 30 4 110 90 20
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 34 14 12 2 20 16 4
Шумен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 208 48 43 5 160 137 23
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 65 18 15 3 47 41 6
Югоизточен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 451 344 267 77 1 107 952 155
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 438 130 104 26 308 240 68
Бургас              
Деца, водени на отчет в ДПС за годината - общо 407 87 63 24 320 274 46
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 131 36 26 10 95 81 14
Сливен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 339 82 74 8 257 215 42
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 113 41 38 3 72 56 16
Стара Загора              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 542 94 77 17 448 392 56
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 127 17 16 1 110 75 35
Ямбол              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 163 81 53 28 82 71 11
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 67 36 24 12 31 28 3
Югозападна и Южна Централна България              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 3 912 843 691 152 3 069 2 401 668
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 1 276 281 231 50 995 799 196
Югозападен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 2 273 374 292 82 1 899 1 417 482
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 759 118 88 30 641 491 150
Благоевград              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 484 122 107 15 362 314 48
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 174 47 40 7 127 108 19
Кюстендил              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 93 9 4 5 84 53 31
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 19 1 1 - 18 9 9
Перник              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 166 34 26 8 132 110 22
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 42 9 7 2 33 29 4
София              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 266 81 66 15 185 152 33
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 74 22 17 5 52 46 6
София - столица              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 264 128 89 39 1 136 788 348
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 450 39 23 16 411 299 112
Южен централен              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 1 639 469 399 70 1 170 984 186
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 517 163 143 20 354 308 46
Кърджали              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 83 22 20 2 61 51 10
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 18 4 4 - 14 13 1
Пазарджик              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 357 81 68 13 276 232 44
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 119 38 33 5 81 66 15
Пловдив              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 836 243 203 40 593 484 109
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 256 67 56 11 189 164 25
Смолян              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 139 36 30 6 103 96 7
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 36 17 15 2 19 17 2
Хасково              
Лица, водени на отчет в ДПС през годината - общо 224 87 78 9 137 121 16
в т.ч. лица, заведени на отчет през годината 88 37 35 2 51 48 3
26.04.2022