Премини към основното съдържание

Участие в някакъв вид самостоятелно обучение


УЧАСТИЕ В НЯКАКЪВ ВИД САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2022 Г.
  Общо - бр. Участвали Неучаствали
брой % брой %
Общо 3 381 922 1 481 568 43.8 1 900 354 56.2
По пол
Мъже 1 698 457 692 547 40.8 1 005 910 59.2
Жени 1 683 465 789 021 46.9 894 444 53.1
По възраст
25 - 34 662 421 408 231 61.6 254 190 38.4
35 - 44 888 571 466 315 52.5 422 256 47.5
45 - 54 995 403 369 608 37.1 625 795 62.9
55 - 64 835 527 237 413 28.4 598 114 71.6
По образование
Основно и по-ниско образование 508 414 48 477 9.5 459 937 90.5
Средно образование 1 858 722 663 694 35.7 1 195 028 64.3
Висше образование 1 014 785 769 397 75.8 245 388 24.2
По местоживеене
В градовете 2 510 155 1 225 755 48.8 1 284 400 51.2
В селата 871 767 255 813 29.3 615 954 70.7
14.09.2023