Премини към основното съдържание

Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол, степен на ПК и форма на собственост на образователната институция

Динамичен ред: Edu_4.1.xls

ПРИДОБИЛИ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦПО, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ ПО ПОЛ, СТЕПЕН НА ПК И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
(Брой)
Форма на собственост на образователната институция
Степен на професионална квалификация
2023
Общо Мъже Жени
Общо 8 247 3 050 5 197
Първа степен 3 093 965 2 128
Втора степен 2 261 557 1 704
Трета степен 2 893 1 528 1 365
Държавна 1 955 790 1 165
Първа степен 857 301 556
Втора степен 460 185 275
Трета степен 638 304 334
Частна 6 292 2 260 4 032
Първа степен 2 236 664 1 572
Втора степен 1 801 372 1 429
Трета степен 2 255 1 224 1 031
26.04.2024