Премини към основното съдържание

Придобили степен на професионална квалификация в ЦПО, професионални гимназии и професионални колежи по пол, степен на ПК и форма на собственост на образователната институция

Динамичен ред: Edu_4.1.xls

ПРИДОБИЛИ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ЦПО, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОЛЕЖИ ПО ПОЛ, СТЕПЕН НА ПК И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
(Брой)
Форма на собственост на образователната институция
     Степен на професионална квалификация
2021
Общо Мъже Жени
Общо 9 785 3 905 5 880
Първа степен 3 271 1 160 2 111
Втора степен 2 786 790 1 996
Трета степен 3 686 1 938 1 748
Четвърта степен 42 17 25
Държавна 1 339 635 704
Първа степен 463 133 330
Втора степен 248 104 144
Трета степен 628 398 230
Четвърта степен - - -
Частна 8 446 3 270 5 176
Първа степен 2 808 1 027 1 781
Втора степен 2 538 686 1 852
Трета степен 3 058 1 540 1 518
Четвърта степен 42 17 25
26.04.2022