Премини към основното съдържание

Общообразователни училища по вид

Динамичен ред: Edu_2.6.1.xls

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ПО ВИД
 
(Брой)
  2022/23
Общо 1 942
Начални (I - IV кл.) 127
Основни (I - VII кл.) 1 128
Обединени (I - X кл.) 75
Гимназии (VIII - XII кл.) 116
Средни (I - XII кл.) 496
 
От общия брой частни училища 99
26.04.2023