Премини към основното съдържание

Деца в детските градини по организация на учебния процес и местонамиране

Динамичен ред: Edu_1.1.1.xls

ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И МЕСТОНАМИРАНЕ1
(Брой)
  2022/23
Общо 216 481
В целодневни групи 205 476
В полудневни групи 11 005
В т.ч. - в частни детски градини 5 977
 
В това число в селата 41 456
В целодневни групи 38 408
В полудневни групи 3 048

1 Включително децата в подготвителните групи в училищата.
26.04.2023