Премини към основното съдържание

Висши училища, преподаватели, записани студенти и завършили във висшите училища по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Edu_3.8.xls

ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Висши училища Преподаватели
Общо Колежи Университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Общо В т.ч. на основна работа Общо В т.ч. на основна работа
Общо 54 4 50 20 695 672 294 20 023 12 506
Северна и Югоизточна България 17 - 17 6 609 323 156 6 286 4 455
Северозападен 2 - 2 802 91 46 711 540
Видин - - - 9 - - 9 7
Враца - - - 187 - - 187 33
Ловеч - - - 31 31 9 - -
Плевен 2 - 2 575 60 37 515 500
Северен централен 5 - 5 1 826 - - 1 826 1 391
Велико Търново 3 - 3 1 149 - - 1 149 865
Габрово 1 - 1 187 - - 187 145
Разград - - - 39 - - 39 9
Русе 1 - 1 373 - - 373 358
Силистра - - - 78 - - 78 14
Североизточен 7 - 7 2 493 63 29 2 430 1 834
Варна 6 - 6 1 917 25 16 1 892 1 487
Добрич - - - 38 38 13 - -
Шумен 1 - 1 538 - - 538 347
Югоизточен 3 - 3 1 488 169 81 1 319 690
Бургас 2 - 2 615 41 31 574 209
Сливен - - - 211 35 16 176 65
Стара Загора 1 - 1 598 93 34 505 374
Ямбол - - - 64 - - 64 42
Югозападна и Южна централна България 37 4 33 14 086 349 138 13 737 8 051
Югозападен 29 4 25 11 072 302 102 10 770 6 266
Благоевград 3 1 2 788 33 23 755 474
Перник 1 - 1 30 - - 30 22
София 1 - 1 36 - - 36 36
София (столица) 24 3 21 10 218 269 79 9 949 5 734
Южен централен 8 - 8 3 014 47 36 2 967 1 785
Кърджали - - - 154 - - 154 21
Пловдив 8 - 8 2 631 47 36 2 584 1 718
Смолян - - - 194 - - 194 35
Хасково - - - 35 - - 35 11
В т.ч. жени
Общо х х х 10 731 385 157 10 346 6 609
Северна и Югоизточна България х х х 3 585 185 92 3 400 2 417
Северозападен х х х 458 50 28 408 301
Видин х х х 3 - - 3 1
Враца х х х 122 - - 122 26
Ловеч х х х 5 5 2 - -
Плевен х х х 328 45 26 283 274
Северен централен х х х 863 - - 863 678
Велико Търново х х х 591 - - 591 453
Габрово х х х 53 - - 53 42
Разград х х х 15 - - 15 7
Русе х х х 169 - - 169 168
Силистра х х х 35 - - 35 8
Североизточен х х х 1 404 40 17 1 364 1 029
Варна х х х 1 076 17 11 1 059 835
Добрич х х х 23 23 6 - -
Шумен х х х 305 - - 305 194
Югоизточен х х х 860 95 47 765 409
Бургас х х х 384 25 19 359 136
Сливен х х х 103 16 8 87 33
Стара Загора х х х 346 54 20 292 217
Ямбол х х х 27 - - 27 23
Югозападна и Южна централна България х х х 7 146 200 65 6 946 4 192
Югозападен х х х 5 551 168 40 5 383 3 173
Благоевград х х х 439 12 8 427 289
Перник х х х 9 - - 9 7
София х х х 20 - - 20 20
София (столица) х х х 5 083 156 32 4 927 2 857
Южен централен х х х 1 595 32 25 1 563 1 019
Кърджали х х х 85 - - 85 14
Пловдив х х х 1 394 32 25 1 362 980
Смолян х х х 93 - - 93 16
Хасково х х х 23 - - 23 9
ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ И ЗАВЪРШИЛИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Записани студенти Завършили
Общо В колежи В университети и специализирани висши училища Общо В колежи В университети и специализирани висши училища
Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Професионален бакалавър Бакалавър Магистър
Общо 220 439 7 799 139 000 73 640 46 135 1 864 23 269 21 002
Северна и Югоизточна България 78 184 3 899 49 480 24 805 17 317 1 032 8 520 7 765
Северозападен 5 505 841 2 276 2 388 805 179 413 213
Видин 453 - 453 - 69 - 69 -
Враца 1 223 245 978 - 184 33 151 -
Ловеч 152 152 - - 40 40 - -
Плевен 3 677 444 845 2 388 512 106 193 213
Северен централен 26 763 - 19 807 6 956 6 641 - 3 661 2 980
Велико Търново 15 725 - 11 192 4 533 4 604 - 2 401 2 203
Габрово 4 792 - 3 804 988 649 - 427 222
Разград 250 - 208 42 66 - 40 26
Русе 5 732 - 4 339 1 393 1 290 - 761 529
Силистра 264 - 264 - 32 - 32 -
Североизточен 31 180 1 796 19 532 9 852 6 769 552 3 131 3 086
Варна 23 608 1 118 15 140 7 350 4 587 381 2 423 1 783
Добрич 678 678 - - 171 171 - -
Шумен 6 894 - 4 392 2 502 2 011 - 708 1 303
Югоизточен 14 736 1 262 7 865 5 609 3 102 301 1 315 1 486
Бургас 6 985 601 3 953 2 431 1 307 131 612 564
Сливен 1 518 234 693 591 554 69 100 385
Стара Загора 5 562 427 2 626 2 509 1 052 101 470 481
Ямбол 671 - 593 78 189 - 133 56
Югозападна и Южна централна България 142 255 3 900 89 520 48 835 28 818 832 14 749 13 237
Югозападен 103 878 3 236 64 285 36 357 20 780 679 10 524 9 577
Благоевград 8 702 524 6 024 2 154 2 417 118 1 315 984
Перник 53 - 48 5 3 - - 3
София 1 533 115 1 112 306 451 17 287 147
София (столица) 93 590 2 597 57 101 33 892 17 909 544 8 922 8 443
Южен централен 38 377 664 25 235 12 478 8 038 153 4 225 3 660
Кърджали 577 - 577 - 104 - 104 -
Пловдив 35 445 664 22 712 12 069 7 260 153 3 638 3 469
Смолян 1 438 - 1 168 270 449 - 310 139
Хасково 917 - 778 139 225 - 173 52
В т.ч. жени
Общо 122 315 4 252 73 306 44 757 28 405 1 105 13 807 13 493
Северна и Югоизточна България 43 855 2 332 25 965 15 558 10 727 644 4 989 5 094
Северозападен 3 515 498 1 680 1 337 529 109 294 126
Видин 284 - 284 - 35 - 35 -
Враца 945 78 867 - 146 7 139 -
Ловеч 49 49 - - 15 15 - -
Плевен 2 237 371 529 1 337 333 87 120 126
Северен централен 14 370 - 9 958 4 412 4 004 - 2 076 1 928
Велико Търново 9 829 - 6 634 3 195 3 003 - 1 486 1 517
Габрово 1 160 - 841 319 194 - 122 72
Разград 162 - 136 26 49 - 31 18
Русе 3 083 - 2 211 872 744 - 423 321
Силистра 136 - 136 - 14 - 14 -
Североизточен 16 620 1 165 9 337 6 118 4 231 377 1 758 2 096
Варна 11 462 753 6 574 4 135 2 637 271 1 318 1 048
Добрич 412 412 - - 106 106 - -
Шумен 4 746 - 2 763 1 983 1 488 - 440 1 048
Югоизточен 9 350 669 4 990 3 691 1 963 158 861 944
Бургас 4 355 262 2 467 1 626 857 76 405 376
Сливен 798 109 377 312 251 25 41 185
Стара Загора 3 973 298 1 945 1 730 797 57 377 363
Ямбол 224 - 201 23 58 - 38 20
Югозападна и Южна централна България 78 460 1 920 47 341 29 199 17 678 461 8 818 8 399
Югозападен 55 763 1 461 32 908 21 394 12 419 351 6 178 5 890
Благоевград 5 539 248 3 739 1 552 1 651 55 851 745
Перник 17 - 16 1 - - - -
София 939 50 674 215 294 7 180 107
София (столица) 49 268 1 163 28 479 19 626 10 474 289 5 147 5 038
Южен централен 22 697 459 14 433 7 805 5 259 110 2 640 2 509
Кърджали 424 - 424 - 65 - 65 -
Пловдив 20 932 459 12 896 7 577 4 812 110 2 289 2 413
Смолян 642 - 519 123 198 - 145 53
Хасково 699 - 594 105 184 - 141 43
26.04.2022