Премини към основното съдържание

Завършили висше образование по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието

Динамичен ред: Edu_3.6.2.xls

ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН И ТЕСНИ ОБЛАСТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Брой)
Тесни области на образованието Професионален бакалавър Бакалавър Магистър Доктор
Общо 1 864 23 269 21 002 1 149
Образование 91 2 754 3 617 83
Образование, интердисциплинарни програми и квалификации - - 58 -
Изкуства 19 1 003 353 77
Хуманитарни науки (без езици) 6 334 236 67
Езици - 824 372 37
Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации - 19 8 -
Науки за обществото и човешкото поведение - 2 819 1 566 165
Журналистика и информация - 352 143 55
Бизнес и администрация 225 5 642 4 822 97
Право - - 1 472 52
Бизнес, администрация и право, интердисциплинарни програми и квалификации 25 134 196 -
Биологически науки и сродни на тях - 322 168 60
Околна среда - 153 85 10
Физически, химически и науки за Земята - 243 230 46
Математика и статистика - 98 36 18
Информационно-комуникационни технологии 109 1 512 690 24
Технически науки и технически професии 288 2 538 1 542 93
Добив и производствени технологии 18 324 213 15
Архитектура и строителство - 122 442 9
Технически науки, производство и строителство, интердисциплинарни програми и квалификации - 128 92 5
Селско стопанство 8 398 221 17
Горско стопанство - 21 50 5
Рибно стопанство - 11 - 2
Ветеринарна медицина - - 153 5
Здравеопазване 747 1 152 2 751 126
Социални услуги - 295 125 7
Здравеопазване и социални услуги, интердисциплинарни програми и квалификации - - - 27
Персонални услуги 304 820 272 6
Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 24 10 81 9
Сигурност - 978 874 24
Транспортни услуги - 263 134 8
26.04.2022