Премини към основното съдържание

Преподавателски състав по групи висши училища, академична длъжност, пол, вид на заетостта и форма на собственост на висшето училище

Динамичен ред: Edu_3.4.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ПО ГРУПИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ, ПОЛ, ВИД НА ЗАЕТОСТТА И ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
(Брой)
  Общо В държавни висши училища В частни висши училища
Общо
Общо 20 695 19 011 1 684
в т.ч. жени 10 731 9 886 845
Професори 2 958 2 611 347
в т.ч. жени 1 264 1 136 128
Доценти 5 689 5 213 476
в т.ч. жени 2 766 2 524 242
Асистенти 8 129 7 696 433
в т.ч. жени 4 340 4 122 218
Преподаватели 3 786 3 360 426
в т.ч. жени 2 304 2 047 257
Други 133 131 2
в т.ч. жени 57 57 -
В т.ч. на основен трудов договор 12 800 11 902 898
в т.ч. жени 6 766 6 299 467
Професори 1 775 1 598 177
в т.ч. жени 780 713 67
Доценти 4 263 3 951 312
в т.ч. жени 2 140 1 969 171
Асистенти 5 566 5 260 306
в т.ч. жени 3 058 2 899 159
Преподаватели 1 063 962 101
в т.ч. жени 731 661 70
Други 133 131 2
в т.ч. жени 57 57 -
В университетите и специализираните висши училища
Общо 20 023 18 438 1 585
в т.ч. жени 10 346 9 540 806
Професори 2 867 2 537 330
в т.ч. жени 1 220 1 099 121
Доценти 5 519 5 066 453
в т.ч. жени 2 677 2 445 232
Асистенти 7 952 7 552 400
в т.ч. жени 4 236 4 030 206
Преподаватели 3 552 3 152 400
в т.ч. жени 2 156 1 909 247
Други 133 131 2
в т.ч. жени 57 57 -
В т.ч. на основен трудов договор 12 506 11 668 838
в т.ч. жени 6 609 6 164 445
Професори 1 747 1 577 170
в т.ч. жени 773 707 66
Доценти 4 189 3 892 297
в т.ч. жени 2 101 1 937 164
Асистенти 5 477 5 192 285
в т.ч. жени 3 013 2 861 152
Преподаватели 960 876 84
в т.ч. жени 665 602 63
Други 133 131 2
в т.ч. жени 57 57 -
В колежите
Общо 672 573 99
в т.ч. жени 385 346 39
Професори 91 74 17
в т.ч. жени 44 37 7
Доценти 170 147 23
в т.ч. жени 89 79 10
Асистенти 177 144 33
в т.ч. жени 104 92 12
Преподаватели 234 208 26
в т.ч. жени 148 138 10
Други - - -
в т.ч. жени - - -
В т.ч. на основен трудов договор 294 234 60
в т.ч. жени 157 135 22
Професори 28 21 7
в т.ч. жени 7 6 1
Доценти 74 59 15
в т.ч. жени 39 32 7
Асистенти 89 68 21
в т.ч. жени 45 38 7
Преподаватели 103 86 17
в т.ч. жени 66 59 7
Други - - -
в т.ч. жени - - -
26.04.2022