Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и възрастови групи

Динамичен ред: Zdr_6.1.1_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Общо 0 1-4
всичко мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 148 995 77 299 71 696 170 156 33 39
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 472 276 196 6 2 3 3
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 17 221 9 852 7 369 2 - 5 6
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 119 65 54 - - - -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 812 821 991 2 1 - 1
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 117 63 54 - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 963 470 493 5 6 4 6
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 80 002 38 749 41 253 17 18 2 3
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 6 809 3 877 2 932 18 16 4 4
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 329 2 903 1 426 3 1 - 1
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 75 33 42 - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 48 21 27 - - - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 748 965 783 1 - - -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 3 - 3 - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 134 73 61 73 61 - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 94 43 51 26 33 2 4
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 4 937 2 536 2 401 8 11 7 3
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 524 1 821 703 8 5 6 6
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 27 588 14 731 12 857 1 2 - 2
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 27 588 14 731 12 857 1 2 - 2
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 5-9 10-14 15 - 19
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 30 31 38 25 95 50
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 1 1 - - 4 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 6 5 7 4 5 3
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - - - 1 1 -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) - - - - 1 1
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - - - - -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 2 5 1 2 7 1
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 5 - 5 4 13 6
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 5 2 1 - 6 4
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) - 1 - 1 - 4
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - - - 1 - -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) - - 1 - 1 -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - 1
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2 1 3 1 - 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 1 4 3 5 15 4
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 8 10 16 3 37 18
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) - 2 1 3 5 6
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) - 2 1 3 5 6
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 20 - 24 25 - 29 30 - 34
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 178 65 237 109 423 171
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 5 1 4 2 10 2
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 13 12 16 20 36 27
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 4 - - - 1 -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 4 - 4 2 3 4
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) - - 2 - 2 1
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 4 3 6 6 10 9
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 28 16 34 21 97 38
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 14 2 17 12 18 10
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1 1 8 4 34 8
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - - - - - -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 - - - - 1
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 1 3 - 3 2
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - 1 - 1
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 - - - 1 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 24 6 26 15 40 14
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 66 8 80 6 97 16
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 12 15 37 20 71 37
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 12 15 37 20 71 37
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 35 - 39 40 - 44 45 - 49
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 664 299 1 154 556 2 073 956
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 15 4 10 4 20 8
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 48 57 124 135 257 255
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) - 1 - 1 4 -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 10 5 9 5 11 9
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 2 1 - 5 7 1
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 10 5 11 12 19 8
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 186 64 364 145 724 247
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 38 20 57 32 89 43
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 63 23 103 25 200 59
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 2 1 2 - 1 -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) - 2 2 - 1 1
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 6 6 11 8 15 15
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) - - - 1 1 1
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 71 30 103 40 161 73
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 90 23 114 24 151 40
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 123 57 244 119 412 196
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 123 57 244 119 412 196
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 50 - 54 55 - 59 60 - 64
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 3 267 1 442 4 700 2 313 7 183 3 762
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 29 4 23 10 30 20
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 475 372 805 574 1 249 733
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 8 1 7 3 4 3
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 24 13 65 35 81 52
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 7 2 6 1 6 2
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 27 17 46 25 40 21
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 248 442 1 907 701 3 043 1 354
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 176 61 232 131 349 199
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 264 61 330 83 398 111
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) - 4 5 4 3 1
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 - 1 4 2 2
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 31 12 69 35 100 60
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 2 - 3 2 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 198 82 217 106 240 134
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 145 40 145 43 187 44
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 633 329 842 555 1 449 1 026
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 633 329 842 555 1 449 1 026
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 65 - 69 70 - 74 75 - 79
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 9 642 5 934 12 543 9 282 11 718 11 217
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 23 25 40 33 25 22
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 595 1 031 1 927 1 293 1 504 1 121
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 2 2 13 10 6 6
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 111 106 167 149 140 193
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 9 1 7 7 5 6
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 35 40 64 60 42 70
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 4 276 2 342 5 844 4 243 6 115 6 190
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 509 283 675 428 606 477
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 431 142 392 203 281 199
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 9 7 4 5 4 8
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 6 2 2 4 3 3
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 108 77 179 110 158 159
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 1 1 2 1 -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 246 172 215 187 199 226
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 166 57 155 73 117 73
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 2 115 1 646 2 858 2 475 2 512 2 464
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 2 115 1 646 2 858 2 475 2 512 2 464
(Продължение и край)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 80 - 84 85+
мъже жени мъже жени
Общо 10 365 13 149 12 786 22 140
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 16 28 12 26
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 985 913 793 808
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 8 11 7 15
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 103 198 86 217
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 4 9 6 18
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 71 79 66 118
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59) - - - -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95) - - - -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 6 018 8 594 8 823 16 825
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 529 517 534 691
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 226 238 169 261
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 3 4 - 8
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1 2 1 5
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 137 115 141 183
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) - - - -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) - - - -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 1 - - -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 226 290 536 999
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 114 98 119 116
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 923 2 053 1 493 1 850
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 923 2 053 1 493 1 850
28.06.2022