Премини към основното съдържание

Умирания по причини за смъртта по пол и възрастови групи

Динамичен ред: Zdr_6.1.1_Umr.xls

УMИРАНИЯ ПО ПРИЧИНИ ЗА СМЪРТТА ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия Общо 0 1-4
всичко мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 101 006 52 360 48 646 151 130 42 29
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 508 294 214 4  - 3 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 16 683 9 487 7 196 1  - 2 3
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 102 44 58 3 1  - 2
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 1 428 649 779  -  -  - 1
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 78 51 27  -  -  -  -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 880 475 405 3 2 4 3
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 61 698 29 880 31 818 5 11 3 3
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 4 921 2 880 2 041 14 15 9 6
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 4 516 2 984 1 532 2 2 1 1
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 65 20 45  -  -  -  -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 43 17 26  -  -  -  -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 1 903 1 009 894 4 1  -  -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) 5  - 5  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) 127 65 62 65 62  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 79 44 35 30 24 3 4
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 4 751 2 240 2 511 16 7 5 2
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 239 1 662 577 4 3 12 3
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 980 559 421  - 2  -  -
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 979 559 420  - 2  -  -
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 5-9 10-14 15 - 19
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 33 9 41 29 84 31
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 2 2  - 2 1 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 8 1 8 3 6 4
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)  -  -  - 1  -  -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90)  -  - 1 1 1 2
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)  -  -  -  -  -  -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 4  - 5 4 7 3
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 2 4 2 7 6
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 8  - 5 3 7 1
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 1  -  - 2 3  -
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  -  -  -  -  -  -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)  -  -  -  -  -  -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99)  -  -  -  -  -  -
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 3  -  - 1 3 2
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 4 2 5 2 4 4
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 2 2 13 8 44 8
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85)  -  -  -  - 1  -
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2)  -  -  -  - 1  -
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 20 - 24 25 - 29 30 - 34
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 123 48 151 55 298 98
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 4  - 1 2 8 1
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 6 7 5 6 25 29
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)  - 1  -  -  - 1
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90)  - 1 2 2 2 3
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)  -  -  -  - 1  -
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 4 2 7 3 14 7
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 21 8 38 10 89 18
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 8 5 11 2 23 4
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 2 2 6 2 28 12
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  -  - 1  -  -  -
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)  -  -  - 1  -  -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 2  - 2  - 2 3
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  - 1  - 4  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) 2  -  -  -  -  -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 11 4 11 10 28 9
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 62 16 66 13 78 11
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 1 1  -  -  -
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 1 1  -  -  -
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 35 - 39 40 - 44 45 - 49
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 492 188 779 352 1 449 647
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 10 1 12 6 19 7
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 47 56 113 123 247 221
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)  -  -  -  - 2  -
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 3 1 12 2 13 10
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 1  - 6 1 6 1
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 14 7 18 12 25 12
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 181 49 282 102 640 218
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 32 14 42 15 67 40
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 61 11 115 24 197 39
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1  -  - 1 1 6
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 1  - 3  - 1 2
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 9 3 13 6 24 10
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 30 28 58 33 89 54
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 101 16 100 26 113 24
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 1 2 5 1 5 3
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 1 2 5 1 5 3
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 50 - 54 55 - 59 60 - 64
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 2 277 946 3 270 1 332 5 016 2 199
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 21 6 24 13 28 11
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 444 371 683 478 1 165 747
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 3  - 4 6 1 2
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 24 9 29 16 72 41
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 8  - 10  - 5 2
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 26 16 36 16 50 20
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 1 038 315 1 549 505 2 563 946
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 112 44 187 63 257 129
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 290 68 349 101 396 101
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 1 1 3 2 4 4
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)  - 1 2 3 3  -
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 33 18 68 17 81 46
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)  -  - 2  - 1 2
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 136 57 150 72 189 101
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 129 37 158 29 173 32
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 12 3 16 11 28 15
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 12 3 16 11 28 15
(Продължение)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 65 - 69 70 - 74 75 - 79
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 6 579 3 603 8 146 5 448 8 038 7 544
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 39 29 43 34 40 33
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 641 1 002 1 837 1 247 1 550 1 214
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 4 5 5 5 7 12
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 82 78 112 113 129 157
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 4 3 2 3 1 5
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 46 41 50 46 63 60
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 3 409 1 784 4 547 3 100 4 862 4 947
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 345 173 467 258 461 331
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 464 171 378 219 295 235
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) 4 3 3 11 1 7
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) 2 3 1 5 3 5
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 118 88 177 118 176 171
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)  -  -  -  -  -  -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 228 143 286 182 218 220
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 148 52 164 56 116 73
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 45 28 74 51 116 74
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 45 28 74 51 116 74
(Продължение и край)
(Брой)
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия 80 - 84 85+
мъже жени мъже жени
Общо 6 763 8 970 8 628 16 988
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) 21 29 14 36
Клас IІ. Новообразувания (C00-D48) 1 004 890 695 794
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) 11 7 4 15
Клас IV .Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E90) 89 175 78 167
Клас V. Психични и поведенчески разстройства (F00-F99) 4 8 3 4
Клас VI. Болести на нервната сиситема (G00-G99) 47 70 52 81
Клас VII. Болести на окото и придатъците му (H00-H59)  -  -  -  -
Клас VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък (H60-H95)  -  -  -  -
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) 4 435 6 506 6 206 13 286
Клас X. Болести на дихателната система (J00-J99) 364 372 461 566
Клас XI. Болести на храносмилателната система (K00-K93) 209 253 187 289
Клас XII. Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  - 4 1 6
Клас XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)  - 4 1 2
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система (N00-N99) 146 196 154 217
Клас XV. Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  -  -  -  -
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)  -  -  -  -
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)  - 2  -  -
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде(R00-R99) 229 311 543 1 270
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 94 59 85 109
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 110 84 144 146
в т. ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 110 84 144 145
28.06.2024