Премини към основното съдържание

Обслужени деца в детските ясли по възрастови групи и статистически райони

Динамичен ред: Zdr_5.2_DY_detsa.xls

ОБСЛУЖЕНИ ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ 1 ПРЕЗ 2020 Г. ПО ВЪЗРАСТ И СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони
Възраст (в навършени години)
Постъпили деца Деца в края на годината
ОБЩО
Деца - всичко 25 715 29 238
от тях:
на 1 година 6 469 5 053
на 2 години 19 032 23 864
Северозападен
Деца - всичко 2 489 2 891
от тях:
на 1 година 685 489
на 2 години 1 782 2 316
Северен централен
Деца - всичко 2 444 2 695
от тях:
на 1 година 618 460
на 2 години 1 788 2 212
Североизточен
Деца - всичко 3 138 3 738
от тях:
на 1 година 903 682
на 2 години 2 212 3 040
Югоизточен
Деца - всичко 3 823 4 030
от тях:
на 1 година 847 479
на 2 години 2 936 3 490
Югозападен
Деца - всичко 9 450 11 186
от тях:
на 1 година 2 652 2 446
на 2 години 6 732 8 645
Южен централен
Деца - всичко 4 371 4 698
от тях:
на 1 година 764 497
на 2 години 3 582 4 161

1 Вкл. деца в яслените групи в детски градини.
14.05.2021