Премини към основното съдържание

Детски ясли и места в тях на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.1_DY_mesta.xls

ДЕТСКИ ЯСЛИ И МЕСТА В ТЯХ1 НА 31.12.2020 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Заведения Места в края на годината
общо в т.ч. в самостоятелни детски ясли
Общо 838 32 575 14 196
Северозападен 114 3 587 1 764
Видин 11 260 72
Враца 29 826 258
Ловеч 14 496 330
Монтана 18 548 376
Плевен 42 1 457 728
Северен централен 74 3 312 2 215
Велико Търново 21 1 087 824
Габрово 11 593 288
Разград 10 384 287
Русе 24 885 564
Силистра 8 363 252
Североизточен 77 3 836 2 710
Варна 43 2 025 1 194
Добрич 11 667 587
Търговище 8 354 300
Шумен 15 790 629
Югоизточен 107 4 729 2 245
Бургас 39 1 795 425
Сливен 13 677 483
Стара Загора 42 1 667 1 137
Ямбол 13 590 200
Югозападен 320 11 915 3 209
Благоевград 54 1 905 877
Кюстендил 15 493 180
Перник 15 483 148
София 37 1 007 140
София (столица) 199 8 027 1 864
Южен централен 146 5 196 2 053
Кърджали 13 515 80
Пазарджик 22 585 -
Пловдив 71 2 846 1 743
Смолян 15 370 40
Хасково 25 880 190

1 Вкл. яслените групи в детски градини.
14.05.2021