Премини към основното съдържание

Детски ясли и места в тях на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_5.1_DY_mesta.xls

ДЕТСКИ ЯСЛИ И МЕСТА В ТЯХ НА 31.12.2021 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Заведения Места в края на годината
общо в т.ч. в самостоятелни детски ясли
Общо1 833 32 856 14 370
Северозападен 112 3 509 1 705
Видин 10 230 68
Враца 29 813 256
Ловеч 14 506 332
Монтана 18 532 360
Плевен 41 1 428 689
Северен централен 74 3 314 2 208
Велико Търново 21 1 072 826
Габрово 11 596 278
Разград 10 385 288
Русе 24 886 560
Силистра 8 375 256
Североизточен 77 3 920 2 889
Варна 43 2 106 1 313
Добрич 11 665 647
Търговище 8 359 300
Шумен 15 790 629
Югоизточен 108 4 795 2 195
Бургас 39 1 860 404
Сливен 13 677 483
Стара Загора 43 1 670 1 128
Ямбол 13 588 180
Югозападен 318 12 036 3 234
Благоевград 52 1 935 870
Кюстендил 15 483 184
Перник 15 481 130
София 38 1 069 144
София (столица) 198 8 068 1 906
Южен централен 144 5 282 2 139
Кърджали 13 513 80
Пазарджик 21 620 -
Пловдив 73 2 976 1 806
Смолян 12 294 51
Хасково 25 879 202

1 Вкл. яслените групи в детски градини.
04.05.2022