Премини към основното съдържание

Домове за мeдико-социални грижи за деца

Динамичен ред: Zdr_4.1_DMSGD.xls

ДОМОВЕ ЗА МEДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА
  Брой
Заведения 4
Места (капацитет) към 31.12. 418
Деца
Постъпили през годината 317
от тях на възраст:
До 1 година 294
На 1 година 15
На 2 години 5
На 3 години и повече 3
 
Настанени към 31.12. 219
Момчета 125
Момичета 94
от тях на възраст:
До 1 година 60
На 1 година 31
На 2 години 19
На 3 години и повече 109
22.02.2024