Премини към основното съдържание

Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.4_Doct.xls

ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо лекари Вътрешни болести Кардиолози Пневмо-
логия и фтизиатрия
Педиатри Хирурзи Ортопедо-травматолози
Общо за страната1 29 604 948 1 843 596 1 408 1 538 1 020
Северозападен 3 288 87 204 97 158 161 99
Видин 280 6 17 8 25 8 7
Враца 585 17 26 21 30 40 18
Ловеч 460 21 21 18 28 26 15
Монтана 427 11 33 15 26 26 14
Плевен 1 536 32 107 35 49 61 45
Северен централен 2 518 64 176 75 158 131 79
Велико Търново 742 22 53 21 53 32 14
Габрово 389 13 20 16 27 13 14
Разград 297 14 16 7 23 20 10
Русе 803 11 68 21 31 45 35
Силистра 287 4 19 10 24 21 6
Североизточен 3 639 83 224 74 218 161 107
Варна 2 378 56 147 47 137 95 72
Добрич 447 5 24 7 22 17 10
Търговище 312 13 12 8 33 22 11
Шумен 502 9 41 12 26 27 14
Югоизточен 3 577 115 207 68 202 181 117
Бургас 1 418 57 77 25 98 82 49
Сливен 509 15 43 9 26 21 18
Стара Загора 1 322 35 60 29 64 66 41
Ямбол 328 8 27 5 14 12 9
Югозападен 9 678 309 619 153 401 468 389
Благоевград 898 42 56 13 58 54 40
Кюстендил 415 15 23 10 27 18 14
Перник 371 24 19 8 11 20 15
София 874 26 51 25 53 58 43
София (столица) 7 120 202 470 97 252 318 277
Южен централен 5 710 195 329 93 264 312 176
Кърджали 376 11 21 8 27 20 7
Пазарджик 911 40 52 20 56 46 41
Пловдив 3 470 116 197 38 120 189 110
Смолян 305 7 16 8 16 17 8
Хасково 648 21 43 19 45 40 10
Неразпределени 3 18  - 2  - 2  -  -
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение)
(Брой)
Статистически райони
Области
Уролози Инфекцио-
нисти
Акушер-
гинеколози
Офталмо-
лози
Оторино-
ларинголози
Невролози Психиатри
Общо за страната1 522 248 1 756 1 019 684 1 437 675
Северозападен 36 25 179 81 67 184 81
Видин 1 2 13 11 7 14 8
Враца 5 4 34 10 13 29 15
Ловеч 2 4 20 13 11 27 28
Монтана 4 6 22 10 9 36 4
Плевен 24 9 90 37 27 78 26
Северен централен 46 20 139 80 54 129 85
Велико Търново 10 4 41 25 14 34 29
Габрово 8 6 18 11 10 17 13
Разград 2 5 16 10 7 20 8
Русе 20 3 46 25 16 39 29
Силистра 6 2 18 9 7 19 6
Североизточен 55 26 207 147 99 162 102
Варна 39 16 125 108 68 102 47
Добрич 2 2 28 9 12 20 25
Търговище 5 3 22 15 4 16 14
Шумен 9 5 32 15 15 24 16
Югоизточен 57 31 213 112 81 171 96
Бургас 28 8 91 38 35 70 35
Сливен 2 8 39 22 11 19 9
Стара Загора 23 12 67 45 29 63 43
Ямбол 4 3 16 7 6 19 9
Югозападен 179 67 662 396 210 446 180
Благоевград 13 10 61 30 18 39 17
Кюстендил 5 3 24 12 6 25 11
Перник 7 5 12 12 9 24 11
София 18 10 51 26 18 60 10
София (столица) 136 39 514 316 159 298 131
Южен централен 117 61 331 172 138 269 109
Кърджали 3 3 21 8 10 25 18
Пазарджик 18 8 43 13 14 38 13
Пловдив 86 40 208 115 91 147 64
Смолян 4 4 18 6 9 17 4
Хасково 6 6 41 30 14 42 10
Неразпределени 3  -  -  -  -  - 1 1
ЛЕКАРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12.2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Продължение и край)
(Брой)
Статистически райони
Области
Кожни и венерически болести Рентгенолози Физикална терапия и рехабилитация Лабораторни лекари Oбщопракти-
куващи
Други специалности Неразпределени 2
Общо за страната1 447 974 658 645 3 945 9 115 126
Северозападен 46 101 67 87 488 1 021 19
Видин 3 5 3 8 55 77 2
Враца 15 19 15 10 89 168 7
Ловеч 7 13 8 16 77 103 2
Монтана 4 7 14 7 79 95 5
Плевен 17 57 27 46 188 578 3
Северен централен 35 82 60 57 388 645 15
Велико Търново 9 21 24 17 132 183 4
Габрово 5 13 11 8 66 99 1
Разград 3 10 5 8 47 66  -
Русе 14 30 15 17 93 236 9
Силистра 4 8 5 7 50 61 1
Североизточен 61 127 74 79 523 1 101 9
Варна 39 84 48 48 274 823 3
Добрич 7 16 13 8 111 108 1
Търговище 7 11 5 9 47 51 4
Шумен 8 16 8 14 91 119 1
Югоизточен 59 104 99 77 562 1 002 23
Бургас 20 45 47 29 192 382 10
Сливен 10 13 13 12 94 124 1
Стара Загора 23 36 35 27 210 407 7
Ямбол 6 10 4 9 66 89 5
Югозападен 159 344 189 199 1 190 3 090 28
Благоевград 9 27 25 23 168 188 7
Кюстендил 6 11 12 7 76 110  -
Перник 4 10 5 5 74 96  -
София 7 31 21 26 127 210 3
София (столица) 133 265 126 138 745 2 486 18
Южен централен 69 168 127 114 783 1 851 32
Кърджали 7 11 6 10 52 108  -
Пазарджик 10 25 22 18 148 283 3
Пловдив 40 105 69 62 405 1 247 21
Смолян 4 8 15 7 64 70 3
Хасково 8 19 15 17 114 143 5
Неразпределени 3  -  -  -  - 11 1  -

1 Лекарите в лечебните заведения към други ведомства не са разпределени по области и статистически райони.
2 Лекари в индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, практикуващи повече от една специалност.
3 Лекари в индивидуални и групови практики, работещи по договор с НЗОК в повече от една област.
17.06.2022