Премини към основното съдържание

Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.2.3_Osig.xls

НАСЕЛЕНИЕ НА ЕДИН ЛЕКАР И НА ЕДИН ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА 31.12.2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
(Брой)
Статистически зони
Статистически райони
Области
Население на един
лекар лекар по дентална медицина
Общо за страната 1 218 848
Северна и Югоизточна България 241 1 072
Северозападен 205 1 291
Видин 267 921
Враца 260 1 353
Ловеч 260 1 246
Монтана 286 1 452
Плевен 138 1 377
Северен централен 274 1 118
Велико Търново 287 972
Габрово 247 1 066
Разград 335 1 580
Русе 232 1 031
Силистра 329 1 449
Североизточен 228 845
Варна 183 641
Добрич 328 1 237
Търговище 317 1 552
Шумен 297 1 226
Югоизточен 264 1 171
Бургас 252 1 233
Сливен 336 1 343
Стара Загора 231 983
Ямбол 338 1 359
Югозападна и Южна централна България 215 737
Югозападен 207 761
Благоевград 319 895
Кюстендил 277 997
Перник 297 776
София 257 1 724
София (столица) 179 659
Южен централен 227 704
Кърджали 382 1 048
Пазарджик 247 1 010
Пловдив 181 537
Смолян 308 778
Хасково 322 1 080

1 Показателите за страната са изчислени с общия брой на лекарите и на лекарите по дентална медицина, вкл. към други ведомства и практикуващи в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК в повече от една област.
16.06.2023