Премини към основното съдържание

Лечебни и здравни заведения на 31.12 по статистически райони и области

Динамичен ред: Zdr_2.1.2_Mr.xls

ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ
(Брой)
Статистически райони Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 342 54 216
в това число:
Многопрофилни болници 183 38 256
Специализирани болници 137 13 735
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 098 1 296
Диагностично-консултативни центрове 110 309
Медицински центрове 752 912
Дентални центрове 54 8
Медико-дентални центрове 50 67
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 132 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 935
Северозападен Лечебни заведения за болнична помощ 40 5 899
в това число:
Многопрофилни болници 28 4 761
Специализирани болници 9 943
Лечебни заведения за извънболнична помощ 193 89
Диагностично-консултативни центрове 9 36
Медицински центрове 73 50
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 4 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 106 -
Други лечебни и здравни заведения 18 232
Северен централен Лечебни заведения за болнична помощ 35 5 367
в това число:
Многопрофилни болници 17 3 426
Специализирани болници 13 1 402
Лечебни заведения за извънболнична помощ 233 99
Диагностично-консултативни центрове 11 43
Медицински центрове 64 53
Дентални центрове 6 2
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 151 -
Други лечебни и здравни заведения 19 78
Североизточен Лечебни заведения за болнична помощ 32 4 936
в това число:
Многопрофилни болници 14 3 631
Специализирани болници 16 1 020
Лечебни заведения за извънболнична помощ 274 185
Диагностично-консултативни центрове 13 36
Медицински центрове 102 149
Дентални центрове 10 -
Медико-дентални центрове 6 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 143 -
Други лечебни и здравни заведения 24 451
Югоизточен Лечебни заведения за болнична помощ 44 6 838
в това число:
Многопрофилни болници 25 4 287
Специализирани болници 15 2 083
Лечебни заведения за извънболнична помощ 293 210
Диагностично-консултативни центрове 15 28
Медицински центрове 108 170
Дентални центрове 3 2
Медико-дентални центрове 2 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 165 -
Други лечебни и здравни заведения 20 378
Югозападен Лечебни заведения за болнична помощ 100 15 866
в това число:
Многопрофилни болници 45 11 072
Специализирани болници 52 4 621
Лечебни заведения за извънболнична помощ 698 423
Диагностично-консултативни центрове 43 116
Медицински центрове 265 263
Дентални центрове 24 4
Медико-дентални центрове 31 40
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 335 -
Други лечебни и здравни заведения 44 602
Южен централен Лечебни заведения за болнична помощ 71 11 730
в това число:
Многопрофилни болници 44 8 918
Специализирани болници 22 2 247
Лечебни заведения за извънболнична помощ 394 190
Диагностично-консултативни центрове 19 50
Медицински центрове 127 127
Дентални центрове 10 -
Медико-дентални центрове 6 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 232 -
Други лечебни и здравни заведения 24 194

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони.
ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА 31.12 2020 Г. ПО ОБЛАСТИ
(Брой)
Области Заведения Брой Легла
България 1 Лечебни заведения за болнична помощ 342 54 216
в това число:
Многопрофилни болници 183 38 256
Специализирани болници 137 13 735
Лечебни заведения за извънболнична помощ 2 098 1 296
Диагностично-консултативни центрове 110 309
Медицински центрове 752 912
Дентални центрове 54 8
Медико-дентални центрове 50 67
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 1 132 -
Други лечебни и здравни заведения 149 1 935
Благоевград Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 838
в това число:
Многопрофилни болници 5 1 247
Специализирани болници 5 511
Лечебни заведения за извънболнична помощ 84 41
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 29 21
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 5 20
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 50 -
Други лечебни и здравни заведения 4 20
Бургас Лечебни заведения за болнична помощ 19 2 928
в това число:
Многопрофилни болници 10 1 473
Специализирани болници 7 1 167
Лечебни заведения за извънболнична помощ 96 123
Диагностично-консултативни центрове 7 23
Медицински центрове 42 88
Дентални центрове 1 2
Медико-дентални центрове 1 10
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 45 -
Други лечебни и здравни заведения 7 96
Варна Лечебни заведения за болнична помощ 16 2 665
в това число:
Многопрофилни болници 6 2 052
Специализирани болници 10 613
Лечебни заведения за извънболнична помощ 169 101
Диагностично-консултативни центрове 9 8
Медицински центрове 69 93
Дентални центрове 9 -
Медико-дентални центрове 6 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 76 -
Други лечебни и здравни заведения 12 356
Велико Търново Лечебни заведения за болнична помощ 13 1 576
в това число:
Многопрофилни болници 4 769
Специализирани болници 6 531
Лечебни заведения за извънболнична помощ 66 43
Диагностично-консултативни центрове 3 13
Медицински центрове 27 30
Дентални центрове 2 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 34 -
Други лечебни и здравни заведения 5 40
Видин Лечебни заведения за болнична помощ 2 335
в това число:
Многопрофилни болници 2 335
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 6
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 6
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 2 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Враца Лечебни заведения за болнична помощ 12 1 197
в това число:
Многопрофилни болници 5 707
Специализирани болници 4 295
Лечебни заведения за извънболнична помощ 42 27
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 20 19
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 3
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 19 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Габрово Лечебни заведения за болнична помощ 7 905
в това число:
Многопрофилни болници 4 542
Специализирани болници 3 363
Лечебни заведения за извънболнична помощ 40 14
Диагностично-консултативни центрове 3 10
Медицински центрове 13 4
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 3 30
Добрич Лечебни заведения за болнична помощ 7 755
в това число:
Многопрофилни болници 3 483
Специализирани болници 3 182
Лечебни заведения за извънболнична помощ 38 29
Диагностично-консултативни центрове 2 20
Медицински центрове 12 9
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 24 -
Други лечебни и здравни заведения 4 30
Кърджали Лечебни заведения за болнична помощ 6 826
в това число:
Многопрофилни болници 5 556
Специализирани болници 1 270
Лечебни заведения за извънболнична помощ 21 12
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 5 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
Други лечебни и здравни заведения 6 117
Кюстендил Лечебни заведения за болнична помощ 5 1 004
в това число:
Многопрофилни болници 3 648
Специализирани болници 2 356
Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 18
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 15 18
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 17 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
Ловеч Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 003
в това число:
Многопрофилни болници 5 511
Специализирани болници 3 492
Лечебни заведения за извънболнична помощ 36 -
Диагностично-консултативни центрове - -
Медицински центрове 8 -
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 28 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -
Монтана Лечебни заведения за болнична помощ 5 994
в това число:
Многопрофилни болници 4 874
Специализирани болници 1 120
Лечебни заведения за извънболнична помощ 28 7
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 12 2
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 15 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Пазарджик Лечебни заведения за болнична помощ 12 2 011
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 599
Специализирани болници 4 412
Лечебни заведения за извънболнична помощ 53 32
Диагностично-консултативни центрове 5 22
Медицински центрове 17 10
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 31 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Перник Лечебни заведения за болнична помощ 4 447
в това число:
Многопрофилни болници 1 294
Специализирани болници 3 153
Лечебни заведения за извънболнична помощ 27 5
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 9 5
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 5 37
Плевен Лечебни заведения за болнична помощ 13 2 370
в това число:
Многопрофилни болници 12 2 334
Специализирани болници 1 36
Лечебни заведения за извънболнична помощ 60 49
Диагностично-консултативни центрове 7 26
Медицински центрове 25 23
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
Други лечебни и здравни заведения 7 232
Пловдив Лечебни заведения за болнична помощ 34 6 737
в това число:
Многопрофилни болници 22 5 405
Специализирани болници 9 887
Лечебни заведения за извънболнична помощ 218 87
Диагностично-консултативни центрове 10 16
Медицински центрове 75 58
Дентални центрове 10 -
Медико-дентални центрове 6 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 117 -
Други лечебни и здравни заведения 6 17
Разград Лечебни заведения за болнична помощ 3 553
в това число:
Многопрофилни болници 3 553
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 24 11
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 7 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 16 -
Други лечебни и здравни заведения 4 6
Русе Лечебни заведения за болнична помощ 9 1 850
в това число:
Многопрофилни болници 3 1 079
Специализирани болници 4 508
Лечебни заведения за извънболнична помощ 71 22
Диагностично-консултативни центрове 3 15
Медицински центрове 14 4
Дентални центрове 3 2
Медико-дентални центрове 1 1
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 50 -
Други лечебни и здравни заведения 4 2
Силистра Лечебни заведения за болнична помощ 3 483
в това число:
Многопрофилни болници 3 483
Специализирани болници - -
Лечебни заведения за извънболнична помощ 32 9
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 3 4
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 28 -
Други лечебни и здравни заведения 3 -
Сливен Лечебни заведения за болнична помощ 7 1 072
в това число:
Многопрофилни болници 4 918
Специализирани болници 3 154
Лечебни заведения за извънболнична помощ 56 6
Диагностично-консултативни центрове 3 -
Медицински центрове 13 6
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 39 -
Други лечебни и здравни заведения 4 63
Смолян Лечебни заведения за болнична помощ 8 1 060
в това число:
Многопрофилни болници 4 556
Специализирани болници 3 464
Лечебни заведения за извънболнична помощ 40 12
Диагностично-консултативни центрове 1 -
Медицински центрове 12 12
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 27 -
Други лечебни и здравни заведения 3 22
София Лечебни заведения за болнична помощ 14 1 709
в това число:
Многопрофилни болници 9 1 338
Специализирани болници 4 323
Лечебни заведения за извънболнична помощ 51 29
Диагностично-консултативни центрове 1 10
Медицински центрове 17 5
Дентални центрове 1 1
Медико-дентални центрове 2 13
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 30 -
Други лечебни и здравни заведения 2 18
София (столица) Лечебни заведения за болнична помощ 66 10 868
в това число:
Многопрофилни болници 27 7 545
Специализирани болници 38 3 278
Лечебни заведения за извънболнична помощ 504 330
Диагностично-консултативни центрове 41 106
Медицински центрове 195 214
Дентални центрове 22 3
Медико-дентални центрове 24 7
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 222 -
Други лечебни и здравни заведения 30 505
Стара Загора Лечебни заведения за болнична помощ 14 2 386
в това число:
Многопрофилни болници 8 1 482
Специализирани болници 4 724
Лечебни заведения за извънболнична помощ 106 69
Диагностично-консултативни центрове 4 -
Медицински центрове 44 69
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове 1 -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 56 -
Други лечебни и здравни заведения 7 219
Търговище Лечебни заведения за болнична помощ 4 625
в това число:
Многопрофилни болници 3 595
Специализирани болници 1 30
Лечебни заведения за извънболнична помощ 30 13
Диагностично-консултативни центрове 1 2
Медицински центрове 9 11
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 20 -
Други лечебни и здравни заведения 4 65
Хасково Лечебни заведения за болнична помощ 11 1 096
в това число:
Многопрофилни болници 5 802
Специализирани болници 5 214
Лечебни заведения за извънболнична помощ 62 47
Диагностично-консултативни центрове 2 10
Медицински центрове 18 37
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 42 -
Други лечебни и здравни заведения 5 38
Шумен Лечебни заведения за болнична помощ 5 891
в това число:
Многопрофилни болници 2 501
Специализирани болници 2 195
Лечебни заведения за извънболнична помощ 37 42
Диагностично-консултативни центрове 1 6
Медицински центрове 12 36
Дентални центрове 1 -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 23 -
Други лечебни и здравни заведения 4 -
Ямбол Лечебни заведения за болнична помощ 4 452
в това число:
Многопрофилни болници 3 414
Специализирани болници 1 38
Лечебни заведения за извънболнична помощ 35 12
Диагностично-консултативни центрове 1 5
Медицински центрове 9 7
Дентални центрове - -
Медико-дентални центрове - -
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 25 -
Други лечебни и здравни заведения 2 -

1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области.
17.06.2021