Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони, съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 8.7
    Северна и Югоизточна България 7.2
    Северозападен 8.4
    Северен централен 6.2
    Североизточен 7.6
    Югоизточен 7.0
    Югозападна и Южна централна България 9.5
    Югозападен 9.9
    Южен централен 7.7
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 8.5
    Северна и Югоизточна България 5.1
    Северозападен 2.4
    Северен централен 2.6
    Североизточен 8.1
    Югоизточен 3.1
    Югозападна и Южна централна България 9.9
    Югозападен 10.9
    Южен централен 5.5
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 8.8
    Северна и Югоизточна България 8.2
    Северозападен 9.3
    Северен централен 7.3
    Североизточен 7.2
    Югоизточен 9.4
    Югозападна и Южна централна България 9.2
    Югозападен 9.2
    Южен централен 9.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
29.12.2021