Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 15.6
    Северна и Югоизточна България 13.2
    Северозападен 10.1
    Северен централен 11.8
    Североизточен 13.8
    Югоизточен 13.5
    Югозападна и Южна централна България 16.8
    Югозападен 18.5
    Южен централен 8.7
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 12.6
    Северна и Югоизточна България 9.8
    Северозападен 12.1
    Северен централен 12.5
    Североизточен 6.7
    Югоизточен 12.1
    Югозападна и Южна централна България 13.7
    Югозападен 14.8
    Южен централен 8.5
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 17.4
    Северна и Югоизточна България 14.8
    Северозападен 9.7
    Северен централен 11.6
    Североизточен 17.6
    Югоизточен 14.3
    Югозападна и Южна централна България 18.9
    Югозападен 21.0
    Южен централен 8.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
29.12.2022