Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2,3
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
I тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 11.5
    Северна и Югоизточна България 11.5
    Северозападен 10.5
    Северен централен 13.2
    Североизточен 11.5
    Югоизточен 11.2
    Югозападна Южна централна България 11.5
    Югозападен 11.9
    Южен централен 9.8
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 8.7
    Северна и Югоизточна България 7.5
    Северозападен 8.8
    Северен централен 10.4
    Североизточен 7.3
    Югоизточен 6.9
    Югозападна Южна централна България 9.1
    Югозападен 9.4
    Южен централен 7.7
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 13.3
    Северна и Югоизточна България 13.5
    Северозападен 10.7
    Северен централен 14.1
    Североизточен 13.7
    Югоизточен 13.7
    Югозападна Южна централна България 13.2
    Югозападен 13.6
    Южен централен 11.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
3 прекъснат динамичен ред - от началото на 2022 г. ИЦЖ се изчисляват от административен източник на данни (Имотният регистър)
24.06.2022