Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HPI_2.3.xls

ИЦЖ по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2023
II тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 10.7
    Северна и Югоизточна България 13.4
    Северозападен 12.3
    Северен централен 3.6
    Североизточен 18.2
    Югоизточен 12.1
    Югозападна Южна централна България 9.4
    Югозападен 8.4
    Южен централен 14.1
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 9.5
    Северна и Югоизточна България 13.6
    Северозападен -0.6
    Северен централен -0.7
    Североизточен 22.1
    Югоизточен 10.2
    Югозападна Южна централна България 7.9
    Югозападен 5.3
    Южен централен 20.5
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 11.4
    Северна и Югоизточна България 13.3
    Северозападен 14.7
    Северен централен 5.0
    Североизточен 16.2
    Югоизточен 13.2
    Югозападна Южна централна България 10.4
    Югозападен 10.5
    Южен централен 9.9

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023