Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 0.4
    Северна и Югоизточна България 3.5
    Северозападен 4.0
    Северен централен 7.7
    Североизточен 2.3
    Югоизточен 3.4
    Югозападна Южна централна България -1.0
    Югозападен -1.5
    Южен централен 1.2
H.1.1. Нови жилища Общо за страната -1.1
    Северна и Югоизточна България 4.5
    Северозападен 0.1
    Северен централен 7.9
    Североизточен 5.8
    Югоизточен 2.9
    Югозападна Южна централна България -3.2
    Югозападен -4.5
    Южен централен 3.3
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 1.3
    Северна и Югоизточна България 3.0
    Северозападен 4.6
    Северен централен 7.7
    Североизточен 0.5
    Югоизточен 3.6
    Югозападна Южна централна България 0.4
    Югозападен 0.5
    Южен централен -0.3

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023