Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2023
IV тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 1.2
    Северна и Югоизточна България 3.6
    Северозападен 5.5
    Северен централен 0.5
    Североизточен 3.2
    Югоизточен 4.5
    Югозападна и Южна централна България 0.0
    Югозападен 0.0
    Южен централен -0.4
H.1.1. Нови жилища Общо за страната -0.2
    Северна и Югоизточна България 0.0
    Северозападен -11.7
    Северен централен -3.5
    Североизточен -0.2
    Югоизточен 1.3
    Югозападна и Южна централна България -0.2
    Югозападен 0.1
    Южен централен -1.7
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 2.1
    Северна и Югоизточна България 5.4
    Северозападен 8.5
    Северен централен 1.7
    Североизточен 4.9
    Югоизточен 6.3
    Югозападна и Южна централна България 0.1
    Югозападен 0.0
    Южен централен 0.6

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024