Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони, предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2021
III тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 3.2
    Северна и Югоизточна България 2.3
    Северозападен 1.3
    Северен централен 0.9
    Североизточен 2.1
    Югоизточен 3.2
    Югозападна и Южна централна България 3.6
    Югозападен 4.0
    Южен централен 1.7
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 4.3
    Северна и Югоизточна България 3.5
    Северозападен 0.7
    Северен централен 0.8
    Североизточен 3.4
    Югоизточен 4.4
    Югозападна и Южна централна България 4.6
    Югозападен 5.1
    Южен централен 2.7
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 2.5
    Северна и Югоизточна България 1.8
    Северозападен 1.4
    Северен централен 0.9
    Североизточен 1.5
    Югоизточен 2.5
    Югозападна и Южна централна България 3.0
    Югозападен 3.4
    Южен централен 1.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища (апартаменти), закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
29.12.2021