Премини към основното съдържание

ИЦЖ, по статистически райони, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HPI_2.2.xls

ИЦЖ по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2,3
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените жилища Статистически зони
Статистически райони
2022
I тримесечие
H.1. Общ ИЦЖ Общо за страната 5.2
    Северна и Югоизточна България 3.4
    Северозападен 5.5
    Северен централен 6.9
    Североизточен 2.5
    Югоизточен 2.8
    Югозападна Южна централна България 6.1
    Югозападен 6.7
    Южен централен 3.5
H.1.1. Нови жилища Общо за страната 3.6
    Северна и Югоизточна България -0.3
    Северозападен 5.4
    Северен централен 4.8
    Североизточен -1.9
    Югоизточен -0.3
    Югозападна Южна централна България 5.2
    Югозападен 5.4
    Южен централен 4.3
H.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 6.2
    Северна и Югоизточна България 5.1
    Северозападен 5.5
    Северен централен 7.7
    Североизточен 4.9
    Югоизточен 4.4
    Югозападна Южна централна България 6.8
    Югозападен 7.6
    Южен централен 3.0

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
3 прекъснат динамичен ред - от началото на 2022 г. ИЦЖ се изчисляват от административен източник на данни (Имотният регистър)
24.06.2022