Премини към основното съдържание

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители, 2015 = 100

Динамичен ред: HPI_2.4.xls

ИЦЖ за шестте града в България с население над 120 000 жители - 2015=1001,2,4
(индекс)
(%)
Градове Код Тип на закупените жилища 2023
II тримесечие
София H.1. Общ ИЦЖ 208.52
H.1.1. Нови жилища 188.89
H.1.2. Съществуващи жилища 220.83
Пловдив H.1. Общ ИЦЖ 202.05
H.1.1. Нови жилища 196.27
H.1.2. Съществуващи жилища 207.65
Варна H.1. Общ ИЦЖ 181.64
H.1.1. Нови жилища 167.61
H.1.2. Съществуващи жилища 190.46
Бургас H.1. Общ ИЦЖ 166.53
H.1.1. Нови жилища 131.30
H.1.2. Съществуващи жилища 193.14
Русе H.1. Общ ИЦЖ 183.49
H.1.1. Нови жилища /
H.1.2. Съществуващи жилища 205.26
Стара Загора H.1. Общ ИЦЖ 177.95
H.1.1. Нови жилища 186.30
H.1.2. Съществуващи жилища 175.47

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2022 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
4 Предварителни данни
/ - поради ниска точност стойностите не се публикуват
25.09.2023