Премини към основното съдържание

Умрели деца на възраст под 1 година по статистически райони, навършени дни и пол

Динамичен ред: Pop_2.4._mortality_DR.xls

УМРЕЛИ ДЕЦА ПРЕЗ 2020 Г. НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, НАВЪРШЕНИ ДНИ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони Общо Под 1 ден 1 - 6 дни 7 - 27 дни 28 дни - 11 месеца
всичко мом-чета моми-чета всичко мом-чета моми-чета всичко мом-чета моми-чета всичко мом-чета моми-чета всичко мом-чета моми-чета
Общо за страната 301 160 141 51 28 23 64 38 26 53 27 26 133 67 66
Северна и Югоизточна България 174 86 88 29 14 15 39 22 17 28 15 13 78 35 43
Северозападен 33 16 17 5 1 4 9 5 4 3 2 1 16 8 8
Северен централен 33 15 18 7 3 4 13 7 6 4 2 2 9 3 6
Североизточен 35 18 17 8 5 3 7 4 3 10 5 5 10 4 6
Югоизточен 73 37 36 9 5 4 10 6 4 11 6 5 43 20 23
Югозападна и Южна централна България 127 74 53 22 14 8 25 16 9 25 12 13 55 32 23
Югозападен 57 35 22 10 8 2 7 4 3 12 6 6 28 17 11
Южен централен 70 39 31 12 6 6 18 12 6 13 6 7 27 15 12
12.04.2021