Премини към основното съдържание

Пожари за периода 2010-2020 година

Динамичен ред: Crisis1.11.xls

ПОЖАРИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 754 281 42 42 . . . 65
Благоевград 64 178 42 42 . . . .
Бургас 2 . . . . . . .
Варна 4 4 . . . . . .
Велико Търново 18 . . . . . . .
Видин 29 . . . . . . .
Враца . . . . . . . .
Габрово 43 59 . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 38 . . . . . . .
Кюстендил . . . . . . . .
Ловеч . . . . . . . .
Монтана . . . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник 47 . . . . . . .
Плевен 185 . . . . . . .
Пловдив . . . . . . . .
Разград 127 . . . . . . .
Русе . . . . . . . .
Силистра . . . . . . . .
Сливен 41 40 . . . . . 50
Смолян . . . . . . . .
София (столица) . . . . . . . .
София 1 . . . . . . .
Стара Загора 150 . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен 5 . . . . . . 15
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2021