Премини към основното съдържание

Наводнения за периода 2010-2020 година

Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 100 16 664 17 347 2 16 877 0 468 7 855
Благоевград 13 1 446 1 129 . 1 129 . . .
Бургас 7 1 030 947 2 945 . . 752
Варна 3 696 1 338 . 1 021 . 317 0
Велико Търново 8 1 527 3 612 . 3 612 . . 687
Видин . . . . . . . .
Враца . . . . . . . .
Габрово 2 77 . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 11 740 170 . 170 . . .
Кюстендил 2 1 317 . 317 . . 28
Ловеч . . . . . . . .
Монтана 3 707 . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник 4 1 712 1 712 . 1 712 . . 1 712
Плевен 7 265 630 . 630 . . .
Пловдив 3 1 704 380 . 380 . . .
Разград . . . . . . . .
Русе 5 1 613 1 200 . 1 200 . . 758
Силистра 1 134 . . . . . .
Сливен 17 222 222 . 71 . 151 222
Смолян 10 3 870 1 841 . 1 841 . . 9
София (столица) . . . . 0 . . .
София 3 1 2 930 . 2 930 . . 2 066
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково 1 919 919 . 919 . . 1 621
Шумен . . . . . . . .
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2021