Премини към основното съдържание

Обезщетения отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за периода 2004-2008 година

Динамичен ред: krizi_8.obez.xls

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МС ЗА ПОРАЖЕНИЯТА ОТ КРИЗИСНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА
Кризисни събития Заявки за обезщетения от физически и юридически лица Получени обезщетения от физически и юридически лица Усвоени обезщетения от физически и юридически лица
Брой Хил.лв Брой Хил.лв Брой Хил.лв
За общините (по данни от 264 общински администрации) 3 182 57 722.0 3 047 46 799.5 2 997 39 517.2
Пожари 11 233.8 4 113.7 4 113.7
Природни бедствия 877 54 074.2 748 43 368.8 698 36 086.5
Аварии и катастрофи 2 294 3 414.0 2 295 3 317.0 2 295 3 317.0
За републиканска пътна мрежа (по данни от областните пътни управления)         1 29.0
Природни бедствия         1 29.0
За ЖП мрежа (по данни от НК "Железопътна инфраструктура") 60 988.5 39 1 630.2 39 1 235.0
Пожари 6 560.5 5 45.3 5 45.3
Природни бедствия 36 321.4 26 1 521.5 26 1 126.3
Аварии и катастрофи 18 106.6 8 63.4 8 63.4
За другите структури от държавното управление 11 2 022.6 7 1 988.9 6 216.0
Природни бедствия 9 2 018.9 5 1 985.2 4 212.3
Аварии и катастрофи 2 3.7 2 3.7 2 3.7
30.09.2009