Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват софтуер за управление на връзките с клиенти (CRM)

Динамичен ред: ICT_ENT_2.3.3_crm.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАT СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С КЛИЕНТИ (CRM)
(Проценти)
  2023
Общо 10.5
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 7.5
50 - 249 заети лица 23.5
250 и повече заети лица 30.5
08.12.2023