Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват софтуер за управление на ресурсите (ERP)

Динамичен ред: ICT_ENT_2.3.2_erp.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАT СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ (ERP)
(Проценти)
  2023
Общо 21.7
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 17.4
50 - 249 заети лица 37.4
250 и повече заети лица 68.1
08.12.2023