Премини към основното съдържание

Предприятия, които продават стоки и услуги по интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.2.1_ecomm.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРОДАВАТ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2023
Общо 15.1
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 14.0
50 - 249 заети лица 19.2
250 и повече заети лица 27.3
По видове продажби
Уебпродажби 14.1
Чрез собствен уебсайт или приложение 10.8
Чрез онлайн пазари 6.2
Продажби от тип EDI 1.7

Забележка: Данните се отнасят за календарната година преди изследването.
08.12.2023