Премини към основното съдържание

Предприятия, които изпращат електронни фактури подходящи за автоматизирана обработка

Динамичен ред: ENT_2.1.11_einv.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПРАЩАТ ЕЛЕКТРОННИ ФАКТУРИ ПОДХОДЯЩИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА
(Проценти)
  2023
Общо 15.8
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 14.7
50 - 249 заети лица 18.9
250 и повече заети лица 30.7

Забележка: Данните се отнасят за календарната година преди изследването.
08.12.2023