Премини към основното съдържание

Предприятия, които имат уебсайт

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.5_web.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИМАТ УЕБСАЙТ
(Проценти)
  2023
Общо 50.4
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 44.8
50 - 249 заети лица 73.7
250 и повече заети лица 89.1
08.12.2023