Премини към основното съдържание

Предприятия с достъп до интернет

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.1_iacc.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ С ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2023
Общо 96.3
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 95.6
50 - 249 заети лица 99.3
250 и повече заети лица 100.0
08.12.2023