Премини към основното съдържание

Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача


ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ОТ ЛИЦАТА ПО ИНТЕРНЕТ ПО МЕСТОНАМИРАНЕ НА ПРОДАВАЧА
(Проценти)
Местонамиране на продавача 2021
Продавачи от България 96.1
Продавачи от други държави-членки на ЕС 29.7
Продавачи от държави извън ЕС 16.5
Страната на произход на продавача е неизвестна 1.5

Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца.
10.12.2021