Премини към основното съдържание

Лица, които са купували стоки и услуги по интернет за лични цели през последните 12 месеца

Динамичен ред: ICT_HH_1.2.1.xls

ЛИЦА, КОИТО СА КУПУВАЛИ СТОКИ И УСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА
(Проценти)
  2021
Общо 33.0
По местоживеене
В градовете 37.2
В селата 21.6
По пол
Мъже 32.7
Жени 33.3
По статистически райони
Северозападен 33.0
Северен централен 26.9
Североизточен 38.4
Югоизточен 25.6
Югозападен 38.1
Южен централен 30.6
10.12.2021