Премини към основното съдържание

Лица, притежаващи цифрови умения

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.8.xls

ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ ЦИФРОВИ УМЕНИЯ
(Проценти)
Цифрови умения 2021
Копиране или преместване на файлове между папки, устройства или в облак 39.1
Сваляне или инсталиране на софтуер или приложения 25.0
Промяна на настройките на софтуер, приложение или устройство 18.8
Използване на софтуер за текстообработка 27.9
Създаване на файлове, съдържащи няколко елемента като текст, изображение, таблица, графика, анимация, звук 20.0
Използване на софтуер за електронни таблици 14.4
Редактиране на снимки, видео или аудио файлове 18.6
Писане на програмен код на език за програмиране 1.1
10.12.2021