Премини към основното съдържание

Лица, използващи интернет с цел взаимодействие с публични институции

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.7.xls

ЛИЦА, ИЗПОЛЗВАЩИ ИНТЕРНЕТ С ЦЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ
(Проценти)
  2021
Общо 26.6
По пол
Мъже 25.3
Жени 27.8
По образование
Основно или по-ниско образование 6.5
Средно образование 22.2
Висше образование 58.8
По видове цели
За получаване на информация от уебсайт или приложение на публична институция 19.1
Мъже 18.3
Жени 20.0
За изтегляне на официални документи, формуляри, декларации или отчети 13.4
Мъже 11.9
Жени 14.9
За подаване онлайн на попълнени документи, формуляри, декларации или отчети 15.5
Мъже 14.0
Жени 16.9
10.12.2021