Премини към основното съдържание

Достъп на домакинствата до интернет

Динамичен ред: ICT_HH_1.1.1.xls

ДОСТЪП НА ДОМАКИНСТВАТА ДО ИНТЕРНЕТ
(Проценти)
  2022
Общо 87.3
По статистически райони
Северозападен 83.1
Северен централен 85.6
Североизточен 85.4
Югоизточен 84.9
Югозападен 90.5
Южен централен 88.6
По местоживеене
В градовете 88.8
В селата 82.4
По видове домакинства
Домакинства без деца 84.4
Домакинства с деца 96.0
09.12.2022