Премини към основното съдържание

Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой иновационно активни предприятия

Динамичен ред: Innovation5.xls

ДЯЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ИНОВАЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ИНОВАЦИОННО АКТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
  2020
Общо 22.1
По икономически дейности (КИД - 2008)
Индустрия1 20.9
Услуги2 23.7
По големина на предприятията според броя на заетите лица
10 - 49 18.7
50 - 249 26.8
250 и повече 37.1

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2022