Премини към основното съдържание

Дял на предприятията с иновационно сътрудничество от общия брой иновационно активни предприятия


ДЯЛ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ИНОВАЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ ОБЩИЯ БРОЙ ИНОВАЦИОННО АКТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Общо 15.9
Индустрия1 14.1
Услуги2 18.7
 
10 - 49 заети лица 14.1
50 - 249 заети лица 16.8
250 и повече заети лица 26.9

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020