Премини към основното съдържание

Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за предприятието, но не и за пазара, от общия оборот на предприятията


ДЯЛ НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО, НО НЕ И ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ ОБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Общо 3.6
Индустрия1 5.0
Услуги2 2.2
 
10 - 49 заети лица 2.7
50 - 249 заети лица 3.4
250 и повече заети лица 4.2

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020