Премини към основното съдържание

Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятията


ДЯЛ НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ ОБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
(Проценти)
Икономически дейности (КИД - 2008)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица
2018
Общо 2.8
Индустрия1 3.9
Услуги2 1.8
 
10 - 49 заети лица 1.9
50 - 249 заети лица 2.1
250 и повече заети лица 3.8

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2020