Премини към основното съдържание

Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятията


ДЯЛ НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ ОБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
(Проценти)
  2020
Общо 2.8
По икономически дейности (КИД - 2008)
Индустрия1 3.7
Услуги2 2.1
По големина на предприятията според броя на заетите лица
10 - 49 2.2
50 - 249 2.6
250 и повече 3.5

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2022