Премини към основното съдържание

Дял на оборота, реализиран от нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия оборот на предприятията

Динамичен ред: Innovation3.xls

ДЯЛ НА ОБОРОТА, РЕАЛИЗИРАН ОТ НОВИ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ, НОВИ ЗА ПАЗАРА, ОТ ОБЩИЯ ОБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
(Проценти)
  2020
Общо 2.8
По икономически дейности (КИД - 2008)
Индустрия1 3.7
Услуги2 2.1
По големина на предприятията според броя на заетите лица
10 - 49 2.2
50 - 249 2.6
250 и повече 3.5

1 Включва сектори B, C, D и E.
2 Включва сектори Н, J и К, и раздели 46, 71, 72 и 73.
30.06.2022