Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по сектори, статистически райони и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СЕКТОРИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПОЛ - 2020 ГОДИНА
(Брой)
  Общо От тях
жени
Общо 35 087 16 557
Северна и Югоизточна България 9 972 4 608
Северозападен район 1 668 689
Северен централен район 2 168 962
Североизточен район 3 461 1 783
Югоизточен район 2 675 1 174
Югозападна и Южна централна България 25 115 11 949
Югозападен район 20 654 9 858
Южен централен район 4 461 2 091
Предприятия 16 589 6 261
Северна и Югоизточна България 4 343 1 499
Северозападен район 804 256
Северен централен район 1 257 484
Североизточен район 819 264
Югоизточен район 1 463 495
Югозападна и Южна централна България 12 246 4 762
Югозападен район 10 297 4 182
Южен централен район 1 949 580
Държавен сектор 8 787 5 000
Северна и Югоизточна България 1 577 861
Северозападен район 431 243
Северен централен район 104 52
Североизточен район 715 381
Югоизточен район 327 185
Югозападна и Южна централна България 7 210 4 139
Югозападен район 6 606 3 793
Южен централен район 604 346
Висше образование 9 492 5 187
Северна и Югоизточна България 4 029 2 233
Северозападен район .. ..
Северен централен район 807 426
Североизточен район .. ..
Югоизточен район 872 484
Югозападна и Южна централна България 5 463 2 954
Югозападен район 3 605 1 816
Южен централен район 1 858 1 138
Нетърговски организации 219 109
Северна и Югоизточна България 23 15
Северозападен район .. ..
Северен централен район - -
Североизточен район .. ..
Югоизточен район 13 10
Югозападна и Южна централна България 196 94
Югозападен район 146 67
Южен централен район 50 27

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2022