Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по сектори и пол

Динамичен ред: NIRD_2.2.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СЕКТОРИ И ПОЛ - 2021 ГОДИНА
Сектори Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 34 613 16 779
Предприятия 16 057 6 382
Държавен 8 733 4 948
Висше образование 9 640 5 365
Нетърговски организации 183 84
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 25 122 11 933
Предприятия 13 056 5 205
Държавен 8 148 4 608
Висше образование 3 794 2 060
Нетърговски организации 124 60
28.02.2023