Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по сектори и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СЕКТОРИ И ПОЛ - 2020 ГОДИНА
Сектори Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 35 087 16 557
Предприятия 16 589 6 261
Държавен 8 787 5 000
Висше образование 9 492 5 187
Нетърговски организации 219 109
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 26 085 12 066
Предприятия 13 663 5 173
Държавен 8 210 4 647
Висше образование 4 059 2 166
Нетърговски организации 153 80
28.02.2022