Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по категории и пол

Динамичен ред: NIRD_2.1.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО КАТЕГОРИИ И ПОЛ - 2021 ГОДИНА
Категории Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 34 613 16 779
Изследователи 23 234 11 214
Друг персонал, зает с НИРД 11 379 5 565
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 25 122 11 933
Изследователи 16 230 7 548
Друг персонал, зает с НИРД 8 892 4 385
28.02.2023