Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по категории и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО КАТЕГОРИИ И ПОЛ - 2020 ГОДИНА
Категории Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 35 087 16 557
Изследователи 23 228 10 859
Друг персонал, зает с НИРД 11 859 5 698
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 26 085 12 066
Изследователи 16 691 7 513
Друг персонал, зает с НИРД 9 394 4 553
28.02.2022